משדר בחירות תשע"ט ב'

    על התוכנית

    על המגיש