משדר בחירות מקומיות - תשפ"ד

    על התוכנית

    על המגיש