מדברים עם יענקלה פרידמן

    על התוכנית

    על המגיש