הלווית מרן הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל

    על התוכנית

    על המגיש