הילוך שני

    הילוך שני

    יעקב גרודקה

    על התוכנית

    סדרת תוכניות שבועיות על תעסוקה והכשרה במגזר החרדי, ובפרט לבני הגיל השני, בהגשת יעקב גרודקה

    על המגיש