החפץ בחיים

    החפץ בחיים

    הרה"ג אופיר מלכא ומוטי לביא

    על התוכנית

    על המגיש