בר בי רב - יום שכולו תורה

    על התוכנית

    על המגיש