גם בלימוד התורה, קול חי תמיד אתי
שיעורים והרצאות בתורה, הלכה, הגות, השקפה, מוסר וחסידות מטובי הרבנים והמרצים