מעבר לאתר המותאם




1

האור שבחיים כ"ח תשרי תשפ"א – 16.10.20

יום ו'    כ״ח בתשרי תשפ״א 16.10.2020

על התוכנית

מדי שבוע, שעות ספורות טרם כניסת שבת המלכה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א בתוכנית שבועית מלאת חיזוק, השקפה ואמונה

על המגיש

0 תגובות