מעבר לאתר המותאםפרשה אקטואלית ג' אדר תש"פ – 28.02.20

פרשה אקטואלית ג' אדר תש"פ – 28.02.20
יום ו'    ג׳ באדר תש״פ 28.02.2020

הרב נחמיה רוטנברג

ו' 07:00 08:00

על התוכנית

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

על המגיש

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

0 תגובות