מעבר לאתר המותאםפרשה אקטואלית כ' טבת תש"פ – 17.01.20

פרשה אקטואלית כ' טבת תש"פ – 17.01.20
יום ו'    כ׳ בטבת תש״פ 17.01.2020

הרב נחמיה רוטנברג

ו' 07:00 08:00

על התוכנית

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

על המגיש

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

0 תגובות