מעבר לאתר המותאםפרשה אקטואלית ל' מר חשוון תש"פ – 29.11.19

פרשה אקטואלית ל' מר חשוון תש"פ – 29.11.19
יום ו'    א׳ בכסלו תש״פ 29.11.2019

הרב נחמיה רוטנברג

ו' 07:00 08:00

על התוכנית

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

על המגיש

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

0 תגובות