מעבר לאתר המותאםפרשה אקטואלית כ"ז אלול תשע"ט – 27.09.19

פרשה אקטואלית כ"ז אלול תשע"ט – 27.09.19
יום ו'    כ״ז באלול תשע״ט 27.09.2019

הרב נחמיה רוטנברג

ו' 07:00 08:00

על התוכנית

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

על המגיש

הרב נחמיה רוטנברג, רב קהילה בוינה, אוסטריה ומרצה בכיר בארץ ובעולם. מחבר הספר 'גלאט קאוצ'ר'

0 תגובות