- רדיו קול חי - -

השבת: 64 שנים להסתלקות אדמו"ר הריי"ץ

בריכוזי חסידות חב"ד בכל רחבי העולם מציינים בשבת זו – י' שבט – 64 שנים להסתלקותו של האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד הרבי יוסף יצחק זצ"ל ו63 שנים להכתרתו של האדמו"ר השביעי הרבי מנחם מנדל זצ"ל.

בשבת זו יתקיימו התוועדויות בכל בתי חב"ד, במסגרתם ילמדו מדברי תורתו והנהגותיו של בעל ההילולא, ועפ"י מנהגי חב"ד לומדים בשבת זו את מאמר 'באתי לגני' בצורה המחולקת לאחר התפילות ערבית, שחרית ומנחה.

רבבות החלו לעלות אמש לאוהל אדמור"י חב"ד בניו גרז'י להשתטח על ציונו של הרבי הריי"צ בתפילות ובבקשות, העלייה ההמונית צפוייה להימשך עד יום ראשון בערב, כאשר במהלך השבת ישהו אלפים ליד האוהל במתחמים מיוחדים שהוכשרו לכך.