- רדיו קול חי - -

ה'קאפעליע' בביצוע ווקאלי ל'ניגון לשבת ויום טוב'