אור החיים: "הטעם שמניחים תפילין על יד שמאל?"

  אסתי פלד No Comments on אור החיים: "הטעם שמניחים תפילין על יד שמאל?"

  מדוע ה' ציווה להניח תפילין ביד שמאל, ולא ביד ימין שהיא היד המשובחת?

  הרב ברק בן ניסן
  7:03
  28.02.24
  אתר קול חי No Comments on בבא קמא קי"ח \\ הדף היומי עם הרב מילצקי

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  'והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים'

  ידוע שמניחים תפילין של יד ביד שמאל, וזה נלמד מהפסוק בפרשת בא שכתוב והיה לאות על ידכה. ורבותינו זיכרונם לברכה למדו בגמרא במנחות ידכה, יד כהה, שזה יד שמאל.

  ושואל רבינו האור החיים הקדוש, מדוע ה' ציוה להניח תפילין ביד שמאל, ולא ביד ימין שהיא היד המשובחת?

  ומביא רבינו הקדוש בשם רבותינו זיכרונם לברכה שתירצו, כיון שהלב נוטה לצד שמאל, מניחים תפילין ביד שמאל.

  ורבינו הקדוש מוסיף ומבאר, שהפסוק עצמו נתן טעם לדבר, במה שהמשיך הפסוק וכתב כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים.

  כי יש במידותיו של הקדוש ברוך הוא שתי בחינות.

  אחת תקרא יד הגדולה, והיא צד החסד והטוב, וזה צד ימין. השנית תקרא היד החזקה והיא הגבורה המשלמת לעושה רעה כרעתו, וזה צד שמאל.

  והנה כאשר הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, נטה ה' את ידו החזקה והכה בשונאיו אלו המצריים עשר מכות, וכמו שהזכרנו זה בחינת צד שמאל, לכן ציוה הקדוש ברוך הוא שנניח תפילין על יד שמאל, דוגמת היד החזקה שהיא צד שמאל שעל ידה הוציאנו ה' יתברך ממצרים. וזה מה שהפסוק מדגיש כי בחוזק יד.

  [אור החיים בא פרק יג פסוק טז]

  היום חמשה ימים לעומר  0 תגובות