קצין בכיר מתריע: "קיצור שרות נוסף יפגע בגודל כוח הלוחמים"

  קובי פינקלר No Comments on קצין בכיר מתריע: "קיצור שרות נוסף יפגע בגודל כוח הלוחמים"
  12:31
  29.02.24
  קובי פינקלר No Comments on לוחמי צה"ל פשטו על מחרטת נשק ומחסן אמל"ח בזייתון

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  מסדר פורום מטכ"ל בגדודי היבשה המתמרנים, שתכליתו בדיקת יישום תכנית "הגדוד
  כאתרוג", התקיים היום בעשרות גדודי חי"ר, שריון והנדסה.

  קצין בכיר בזרוע היבשה מסביר שמטרת תוכנית "הגדוד כאתרוג״ אשר מובלת על-ידי זרוע היבשה כחלק מהתוכנית הרב-שנתית 'תנופה', הינה חיזוק הקצה המבצעי של צה"ל באמצעות השלמת כלל הפערים בגדודים המתמרנים בכח-אדם ובאמצעי לחימה. כחלק מהתכנית מופו הפערים המרכזיים והותאם עבורם המענה בהיבטי כח אדם, אמצעי לחימה
  והמשאבים על מנת להבטיח שהם יבצעו את משימותיהם באופן מיטבי.

  במסגרת התהליך הוגדל באופן ניכר איוש כוח אדם ביחידות המתמרנות והושלמו פערי
  כוח אדם קיימים, וכן הושקעו מאות מיליוני שקלים ברכש אמצעי לחימה, אמצעי ראיית
  לילה, כוונות, תחמושת וכלי רכב.

  במסגרת המסדר שנערך בראשות הרמטכ"ל ובהובלת פורום מטכ״ל ונציגים מהאגפים השונים, התקיימו מסדרים בגדודים, על מנת לבחון את התקדמות התכנית. לאורך היום, נבדקו 27 גדודי חי"ר, הנדסה ושריון, ע"י 14 צוותים בראשות חברי פורום מטכ"ל, ע"פ חלוקה שנקבעה מראש. אלה מתווספים לשמונה גדודים שכבר נבדקו בשבועות האחרונים.

  המסדרים בחנו שלושה תחומים: הראשון בהם הוא הגדלת היקף הלוחמים בגדוד במטרה להשלים את הפערים שנוצרו בעקבות קיצור השירות, תוך עמידה בסדר הכוחות המינימלי שקבע הרמטכ"ל לאיוש הלוחמים ותומכי הלחימה.

  השני, השלמת המלאי של כל אמצעי הלחימה וציוד הלחימה; בין היתר, גדודי "האתרוג" תוגברו בכוונות, באמצעים לראיית לילה וברכבי מפקדים באופן שמחזק את הקטלניות שלהם.

  השלישי, הסדרת מבנה היחידות וארגונן באופן שיוביל לאפקטיביות מרבית ויהווה שפה משותפת בין הדרגים. התכנית תושלם באופן מלא עד סוף שנת 2021.

  לדברי הקצין הבכיר יחידות הקצה של הצבא יצאו במבצע כדי להשלים פערים גם בכח
  אדם וגם בציוד "קיצור שרות נוסף יגרע סד"כ לוחם ותומך לחימה" אומר הבכיר
  ומסביר, בצבא עמלו רבות לפי הנחיית הרמטכ"ל להשלים פערים אלו.

  כרגע השלימו בצבא, שלושת רבעי מהתהליך וכדי לוודא שהיחידות אכן כשירות יצאו היום מרבית אלופי המטכ"ל לשטח כדי לבדוק את היחידות.

  בצבא אומרים שכל המחזורים החדשים הם גדולים מאד וכל גדודי השריון עומדים כרגע
  בקצב מלא כשצוותי הטנקים מלאים "אם נקצר את השרות שוב נחזור חלילה למצב הקודם
  שבו לא היינו רוצים להיות" מסכם הבכיר.  0 תגובות