- רדיו קול חי - -

טוקר בשיחה לבית נשיא המדינה

/wp-content/uploads/2021/04/נשיא-המדינה-כג-ניסן.mp3 [1]