הוועסט והמחאה של האדמו"ר מוצעים למכירה

  ארי טננבוים No Comments on הוועסט והמחאה של האדמו"ר מוצעים למכירה

  פריטי הלבוש של האדמו"ר מסאטמר שהתנגד לציונות מוצעים למכירה: ה'טלית-קטן', הוועסט והמחאה | כל הפרטים

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  פריטי הלבוש של האדמו"ר מסאטמר שהתנגד לציונות מוצעים למכירה: ה'טלית-קטן', הוועסט והמחאה

  מדובר על טלית-קטן מצוייצת וכשרה לברכה, בעלת שני נקבים, כמנהג החסידים (על פי האר"י). אותה לבש האדמו"ר הרה"ק מסאטמאר רבי יואל טייטלבוים זי"ע, במשך תקופה ארוכה. ישנו אישור מבנו של גבאי האדמו"ר שקיבלו במתנה מידי האדמו"ר הקדוש בעצמו, המעיד על כך שהאדמו"ר לבש את הטלית קטן תקופה ארוכה.

  סגולת הציצית ידועה ומפורסמת, ובפרט טלית-קטן של אחד מצדיקי הדורות, מהווה שמירה מן המזיקים, ואף סגולה לזיווג. כמובא בכתבי האר"י (פרי עץ חיים, שער הציצית, פרק ב'): "והנה ענין אלו הד' ציצית, כולן יוצאין מן היסוד הנקרא צדיק עליון. וכמ"ש הפסוק, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק… הנה נודע, כי אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי…".

  מוצע למכירה גם וועסטל לבן, אפוד עם כפתורים, של האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר זי"ע בעל ויואל משה, דברי יואל, על הגאולה ועל התמורה ועוד.

  מבואר בירושלמי מו"ק פ"ג ה"א ובירושלמי נדרים פ"ט ה"א: מקלו של רבי מאיר היתה בידו והיא היתה מלמדו דעת".

  הובא בספר דברי תורה להגה"ק ממונקאטש זיע"א (מהדורא א' אות כ"ב-כ"ג) כתב וזה לשונו:
  "מה שמצינו מנהג הצדיקים רבותינו ואבותינו, שהחשיבו לכלים שהשתמשו בהם צדיקים, וכן כמה צדיקים וחסידים שילמו בעד כאלו הון רב וכו', מקורו בירושלמי שחפץ השתמשות של צדיק, הגם שהוא חפץ גשמי, זוכים על ידו לדעת, וכל שכן למיני טובות עוה"ז", עיין שם.

  בפנים יפות (בראשית י"ד כ"ב) כתב וז"ל, וכן בהיפוך בנכסי הצדיקים, שרוח קדושה שורה על לבושיהן, כמו שמצינו בדור המדבר כדכתיב שמלתך לא בלתה וגו', עכ"ד.

  ובחתם סופר על התורה (פרשת תולדות ד"ה הלא) כתב וז"ל, משמע בירושלמי ריש פרק ואלו מגלחין, דבמלבושיו של אדם נאצלים מקדושתו של הלובש, והוא הדין בהיפוך, והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר ילבשם תחתיו מבניו, עכ"ד".

  ובאוצר י"ד החיים (אות ר"פ) כתב וז"ל, מקור טהור בצדיקים שמקפידים ללבוש בראש השנה ויום הכיפורים וכו', מלבוש של הצדיקים הקודמים, עיין ירושלמי תענית פרק ד' הלכה א' וכו', עכ"ד.

  ישנו גם שטר המחאה (שיק) בחתימת יד כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זי"ע משנת 1946.

  מדובר על שטר טשעק מאת ארגון "חברה מחזיקי בית הרב" בסך עשרה דאלער $10 ביום ובגבו חתימת יד קדשו של האדמו"ר באנגלית.

  תאריך השיק הוא Dec. 2 1946 – ט' כסלו תש"ז, חודשיים אחרי שהגיע הרה"ק מסאטמאר לאמריקה.

  למעשה לא היה ביד הארגון די כסף בכדי לשלם את השיק והשיק חזר כל עומת שבא. מצורף גם תמונת מכתב הבאנק להודיע את בעלי האקאונט כי השיק לא שילם! מה שמהווה עדות על גודל הדחקות והעניות ששרר אז בבית האדמו"ר בתקופת בואו לאמריקה.

  הפריטים מוצעים כעת למכירה בבית המכירות עתיקים ביום שלישי, 9.3.21, 20:00 (שעון ישראל) בMonroe NY 1095

     0 תגובות