מעבר לאתר המותאם
1

הדור הישן ואנחנו: פרשת "תולדות" \\ הרב נהוראי משה אלביליה

הרב נהוראי משה אלביליה No Comments on הדור הישן ואנחנו: פרשת "תולדות" \\ הרב נהוראי משה אלביליה

נושא: מה בין "איש יודע ציד איש שדה", לבין "איש תם יושב אהלים"? וגם מדוע החפץ חיים ע"ה לבש כל ימיו גארט"ל ?

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

"לא צריך ללמוד מאף אחד"…

אמר דודו בתנועת יד מבטלת כלפי אמו, אחרי שלל ויכוחים שגרמו למתח גדול מאוד בבית…

"אני איש העולם הגדול, אני רוצה לדעת דברים, לא רוצה להיות מקובע..

"תעשה כאוות נפשך, אבל כאן זה לא יקרה".

בלב כבד, יצא דודו את הבית…

"מה קרה לנו"? שאל אבא יוסי את אמא רבקי בארוחת הערב..

"אינני יודעת", ענתה אמא.

"קשה מאוד על מה לשים את האצבע, שיהווה את הגורם המבצע לכל זה"..

"אח…". נאנח אבא..

"כמה חלמתי לראותו תלמיד חכם, וכל חלומותי התנפצו אל קרקע המציאות"…

ובעוד אבא יוסי ואמא רבקי מתחבטים מה קרה לבנם, נעבור אנו אל פרשת השבוע שלנו..

יצחק ורבקה מתחננים אל הקב"ה לבן, "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו", ובעוד רבקה סוחבת את הריונה, 9 חודשים לא קלים עוברים עליה שבהם מספר המדרש (בראשית רבה סג,ה) בשעה שהייתה עוברת על יד בתי עבודה זרה היה מפרכס לצאת, ובשעה שהייתה עוברת על יד בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת.

מתחבטת רבקה מאוד מאוד בינה לבין עצמה מה קורה איתה, ולבסוף התאומים נולדים אחד עשוי, ואחד יוצא כרגיל, ומספרת התורה ששניהם גדלים "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים".

שואל הגאון ר' חצק'ל לוינשטיין זצוק"ל (אור יחזקאל, הובא ב"חכמת המצפון" עמוד שמג) שאלה נפלאה – הרי עשו היה רשע מראשית ברייתו, וגם במעי אימו היה רשע, וא"כ התורה הייתה צריכה להגדיל ולספר גודל רשעתו, ומדוע מסתפקת התורה ב"איש יודע ציד איש שדה", וגם לגבי יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות התורה מסתפקת "באיש תם יושב אהלים", לכאורה מדוע ?

אלא מבאר הרב יסוד נפלא שאפשר ללמוד ממנו גם לחיים שלנו:

"מגלה לנו התורה בה יסוד גדול, שעיקר גדלות ומציאות האדם תלוי בקטנות, ועל ידי מעשים קטנים נעשים לעשו הרשע, כי העיקר תלוי בשורשים. הנה אנו מורגלים להבין שהחטא תלוי במעשים וכל שמעשיו רעים וחטאים הרי הוא רשע. אך האמת שהחטא והרע תלוי בשורשים, ולו לא היו שורשים מושחתים לא היה מגיע להיות עשו הרשע".

"איש יודע ציד איש שדה, מגלה לנו התורה שיסוד השורש הרע היה טמון בעשיו, וממנו נבע כל הרעות שאליהן הגיע עשו הרשע, היה "איש יודע ציד", והיינו שהיה בו מידת השקר, וכאשר נמצא בו מדה רעה זו, יתכן שיתגדל ויתחנך האדם בביתם של יצחק ורבקה, ויראה בעיניו מלאכים ממש ומכל מקום יגיע לשאול תחתית, וביותר יש להוסיף שאף עשו עצמו היה מאמין חזק, [שכשלקח יעקב את הברכות "צעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד" כי האמין בברכה, אבל רמאותו שרימה את אביו וגם את עצמו היא הסיבה לגודל חטאתו].

"ויעקב איש תם יושב אהלים", מדתו של יעקב אבינו ע"ה הייתה מדת האמת, ומכיון שמדה זו הייתה טבועה בו לכן לא שם עצמו כהפקר והחשיב וייקר את הזמן והיה יושב אהלים, ונמצא שכל גדלותו של יעקב אבינו ע"ה מקורה במדת האמת שהייתה בו, וכן להיפך רשעותו של עשו נבעה מחמת מדת השקר. מעתה עלינו להבין כמה עבודה עלינו להשקיע לעקור את מדת השקר הנמצאת בנו ולהתדבק במדת האמת, וע"י זה נגיע לקבלת עול עבדות ונתרחק מהיות איש שדה וכך נגיע לתכלית.

אמר לי פעם דבר נפלא ביותר הגאון ר' חיים שמעון פינטו שליט"א רב הערים אשדוד וקריית מלאכי: אם אתה רוצה ללמוד מהי תמימות ומה זה עבודת ה' אמיתית ללא כל סטיות ופניות? תסתכל על האנשים המבוגרים של פעם, אלה שקוראים זוהר ותהלים וזה הדבר היחיד הם מכירים זה מידת האמת שלהם, מהם אפשר ללמוד רבות, הם לא יודעים מה זה שקר!!!!

נפלא ביותר !!!!

וזה באמת "ה" מדה בה"א הידיעה של יעקב אבינו.

לצערנו כיום בדורנו שאמת ושקר משמשים בערבוביא, ופעמים ש"חדשים מקרוב באו", גם לילד שיש לו לפעמים שאלות וכל מיני רצונות למיניהם, מדברים אלו אנו למדים שכדאי מאוד לבדוק את השורשים, דהיינו לנסות לקיים עם הילד שיחה בסבר פנים יפות ובאופן מלבב, לרדת לעומק ולהבין מהיכן הדברים הללו נובעים, ועל זה למצוא את הפתרונות המתאימים.

וזו החובה המוטלת עלינו לדעת להבין את העיקר והטפל, ולדעת מה שקר ומה אמת, ואחריהם ללכת בכל מאודנו ובכל נפשנו…

ובענינה של מידת האמת אתה כמה צריך האדם להשתדל לדבוק בה ראיתי סיפור נפלא (אוצר הסיפורים, ח"ב, עמוד 346):

סיפר ר' יחיאל ניסלבוים ז"ל, יהודי שהיה מתלמידיו של ה"חפץ חיים" בראדין:

"כשלמדתי בישיבתו של החפץ חיים בראדין, ארע פעם אחת ש'החפץ חיים' נחלש מאוד, ולא היה בכוחו ללכת לבית הכנסת להתפלל, לכן ביקש שיעשו מנין בביתו כדי שיוכל להתפלל במנין, ואני הייתי אחד מן הבחורים שהשלימו את המניין בביתו".

"בבית החפץ חיים היה ארון גבוה, שעל אחד ממדפיו היה מניח את תיק נרתיק הטלית והתפילין שלו, אך באותו יום מחמת חולשתו, לא היה בכוחו להורידו מאותו מדף – ועל כן קרא ה'חפץ חיים' לבתו שתבוא לעזרתו ותוריד את נרתיק הטלית והתפילין – אלא שמשום מה היא לא באה מיד כשקרא לה, על כן הזדרזתי מיד והורדתי את הטלית והתפילין, ומסרתי לה'חפץ חיים'. החפץ חיים לקח ממני ואמר: "יישר כוח שיהיו לך חיים ארוכים".

ואכן אותו ר' יחיאל חי למעלה ממאה שנים, רואה בשתי עיניו בלי משקפיים – הולך ברגליו בלי להיעזר במקל – הוא חי ובריא, עם ראש צלול!…

ממשיך ר' יחיאל ומספר: "אחרי שמסרתי ל'חפץ חיים' את הטלית והתפילין, עזרתי לו להוציא את הטלית מהנרתיק, והבחנתי שהיה שם גם גארט"ל [אבנט] ארוך. ה'חפץ חיים' לבש את הגארט"ל, וסבב עצמו בו כמה פעמים, כי הוא היה ארוך מאוד.

"אחר כך שאלנו את החפץ חיים, למה הוא לובש גארט"ל, וסיפר לו שלפני שנים – בעודו מסתובב בין העיירות כדי למכור את ספריו – יצא שפעם אחת היה לו יארצייט [אזכרה], ואז נכנס במקרה לכפר חסידי, והתפלל שם לפני העמוד, והחסידים נתנו לו גארט"ל שילבשנו בעת התפילה, אמנם בהיות שאינו זוכר אם כשלבשו אמר "בלי נדר" או לא, לכן החמיר על עצמו, ומאז הוא לובש תדיר בתפילתו את הגארט"ל…

לכאורה מה לחפץ חיים ולגארט"ל ?

אלא זה איש אמת, אפילו שהוא לא זוכר, אולי היה כאן נדר…

אח.. איזו  מעלה ואיזו דרגה…

שנזכה לפחות אולי אולי להתקרב למידה הזו..

אמן ואמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל היקרים והאהובים.

המאמר השבוע מוקדש לרפואת:

בני יקירי ואהובי

יונתן בן ספיר רעיה הי"ו.

וכן מו"א דוד בן שמחה הי"ו.

מ"א יפה בת זוהרה תחי'.

בתושח"י.0 תגובות