מעבר לאתר המותאם

היועמ"ש לשר האוצר: יש למנות בדחיפות חשב כללי

ישראל רובין No Comments on היועמ"ש לשר האוצר: יש למנות בדחיפות חשב כללי

היועמ"ש מנדלבליט לשר האוצר כץ: לא ניתן להותיר את תפקיד החשב הכללי לא מאויש. אבקשך לפעול להטלת התפקיד באופן דחוף על עובד ממשרדך עד למינוי קבוע שאותו יש לאייש בדחיפות "מצבו בו אין חשב כללי פוגע באופן משמעותי בהתנהלות התקציבית של הממשלה"

היועמ"ש אביחי מנדלבליט צילום: פלאש90
16:03
30.07.21
אבי יעקב No Comments on שבוע שני של "שניים על הגל" • צפו:

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט שיגר הערב (חמישי) לשר האוצר ישראל כץ מכתב ובו דרישה למנות חשב כללי למשרד האוצר במיידי.

"לתפקידיו וסמכויותיו השונים של החשב הכללי יש חשיבות גדולה בכלל, ובתקופה בה אנו מצויים כיום בפרט", כותב היועמ"ש. "תפקידיו העיקריים של החשב הכללי כוללים, בין היתר, אחריות על אופן ביצוע התקציב וניהול נכסי המדינה והתחייבויותיה. תפקידים אלה, כוללים בחובם היבטי שמירת סף מהותיים. כך בשנת תקציב רגילה, וכך גם בשנה בה מנוהל תקציב המשכי".

"כידוע", ממשיך מנדלבליט "בהתאם להוראות סעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה, ובהיעדר חוק תקציב, פועלת הממשלה בשנת 2020 על בסיס תקציב המשכי, ובמסגרת תכנית מפורטת, כפי שאושרה על ידי הממשלה וועדת הכספים של הכנסת. החשב הכללי הוא שמוביל במשרד האוצר את כל הפעולות הדרושות מול משרדי הממשלה השונים, לצורך ביצועו של התקציב ההמשכי. ואת, בשיתוף אגפים אחרים, כאשר לצורך יישום האמור נקבעה הוראת תכ"ם וכן הוקמו ועדות חריגים".

"יתרה מכך, לחשב הכללי מוקנים כעניין שבשגרה, תפקידים וסמכויות נוספים, בין היתר, בכל הקשור למימון הגירעון וניהול החוב הממשלתי, ואישור פשרות בהליכים משפטיים בנוסף, החשב הכללי הוא האפוטרופוס לנכסי אויב והממונה על תשלום הגמלאות בכל הקשור לתביעות לפנסיה תקציבית של נושאי משרה מסוימים".

"כמו כן", מוסיף היועמ"ש "בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מוקנות לחשב הכללי סמכויות. נוספות. כך למשל, במקרים בהם מבוקש לבצע התקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 ש"ח, בעילות פטור מסוימות, נדרש אישורו של החשב הכללי, לצד אישור ועדת הפטור באגף החשב הכללי. בהקשר זה, הובא לידיעתי, כי בימים אלה עומדות על הפרק גם התקשרויות בפטור ממכרז בעלות חשיבות לאומית ודחיפות רבה שנדרש על פי דין לאשרן על ידי החשב הכללי, כגון: התקשרויות לצורך ביצוע בדיקות קורונה; אספקת דלקים לרכבי משטרה, מוקד 118 במשרד הרווחה; והתקשרויות עם קרנות אשראי לסיוע לעסקים בערבות מדינה.

"בעניין זה נמסר לי, כי בהיעדרו של חשב כללי מכהן, ומאחר שישנם שירותים שלא ניתן להפסיקם, משרדי הממשלה מקיימיס התקשרויות כאמור על סמך אישור ועדת הפטור בלבד, ובלא קבל אישור החשב הכללי, כפי שנדרש כאמור
לעשות על-פי דין. אבהיר, כי פעולות אלו, במסגרתן מתבצעות התקשרויות של המדינה בסכומים משמעותיים של מאות מיליוני ש"ח, מבלי שניתנו לגביהן כל האישורים הנדרשים על-פי דין, אינן תקינות ומנוגדות לדין.

"מצב בו אין חשב כללי מכהן, ומשכך לא מופעלות כלל הסמכויות המסורות לו, כפי שפורטו לעיל, פוגע באופן משמעותי בהתנהלות התקציבית של הממשלה", מדגיש היועץ המשפטי לממשלה במכתבו.

"כפי שהובהר במכתבי לראש הממשלה ולראש הממשלה החליפי מיום 3.11.2020, קיימת כמובן חשיבות רבה באיוש משרות בכירות דרך קבע, באופן שיש בו כדי להבטיח את כשירותו והתאמתו של המתמנה לתפקיד, למנוע תלות של נושא המשרה בגורס הממנה, ולהבטיח את עצמאות שיקול דעתו של נושא המשרה. בכך, יש כדי לתרום ליציבות שירות המדינה ואמון הציבור בהליך קבלת ההחלטות הממשלתיות".

"לצד ואת, הימנעות ממינויים של נושאי משרות בכירות באופן קבע פוגעת ביציבותו ובתפקודו התקין של שירות המדינה כולו, וככזו, מעוררת קושי משפטי משמעותי, כפי שהורחב במכתבי האמור. מצב בו לא מכהן בתפקיד ולו ממלא מקוס הוא מוקשה אף יותר".

"לנוכח המצב המתואר לעיל, כפי שנמסר לך גם על ידי היועץ המשפטי של משרד האוצר, וכפי שאף הבהרתי לך בשיחתנו האחרונה, לא ניתן להותיר את תפקיד החשב הכללי לא מאויש", כותב מנדלבליט לשר כץ. "על כן, אבקשך למצער לפעול להטלת תפקידי החשב הכללי באופן דחוף על עובד מעובדי משרדך, וזאת עד למינוי קבוע, שאף אותו יש לאייש בדחיפות".

ברשימת כחול לבן תמכו בעמדת מנדלבליט ומסרו: "כחול לבן ממשיכה לתמוך במינוי חשכ"ל שהוא קריטי להבטחת כלכלתם של אזרחי ישראל, העצמאים והמובטלים שפרנסתם נפגעה בעת הקשה הזו. ישנם מינויים נוספים קריטיים אשר כחול לבן תפעל לקדמם כבר בישיבת הממשלה הקרובה".

שר האוצר ישראל כ"ץ הגיב: "היועץ המשפטי לממשלה צודק, יש למנות באופן מיידי חשב כללי למשרד האוצר בשל רגישות וחשיבות התפקיד בתקופה מיוחדת זו, אני פועל ללא לאות כדי לוודא שזה יקרה כבר בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב. יש מועמד שאושר פה אחד ע״י ועדת המינויים ואני מצפה מכל הגורמים לגלות אחריות ולאפשר את ביצוע המינוי".0 תגובות