מעבר לאתר המותאם
1

אור החיים: 'הקדוש ברוך הוא אינו דן את החוטא לפי ערך גדולתו'

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: 'הקדוש ברוך הוא אינו דן את החוטא לפי ערך גדולתו'

ה' יתברך יורד מדרגת הדין שהיה ראוי לשפטם לפי ערכו, והוא שופט את הנבראים ביחס אליהם

הרב ברק בן ניסן

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

וַיֹּאמֶר ה' זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד. אֵרֲדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה:

כותב רבינו האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עצום עם בריותיו בעת הדין. שאינו דן חומר החטא לפי ערך עצמו יתברך שמו, שאז אפילו על חטא קל היה החוטא נענש במיתה, כדין מורד במלכות. אלא הקדוש ברוך הוא דן את החטא לפי ערך בני אדם, שיהיה מתחייב במרידה כזאת גם נגד מלך בשר ודם.

ובזה מתפרש מה שאומר הקדוש ברוך הוא על אנשי העיר סדום 'ארדה נא' שה' יתברך יורד מדרגת הדין שהיה ראוי לשפטם לפי ערכו, והוא שופט את הנבראים ביחס אליהם.

וזה לשון קודשו: 'כי הודיע ה' הסדר אשר יתנהג בו עם הנבראים לצד החסד והרחמים, הנה שורת הדין נותנת כי הכל כפי המבייש והמתבייש, וכשיעבור האדם על אחת מכל מצות ה' וימרה פי עליון, לצד מעלת האל הגדול יתחייב להאבד הוא וכל סביביו, כי את המלך ה' צבאות הכעיס וכל שהוא מההמראה יתחייב עליה'.

ובספרו 'ראשון לציון' מפרש רבינו הקדוש בדרך זה דברי הגמרא 'אם יבא במשפט עם אברהם יצחק ויעקב אינן יכולין לעמוד לפניו' שאם הקדוש ברוך הוא היה דן אותם כפי הדין לפי ערך גדולתו יתברך לא היו יכולים לעמוד בדין לפניו, ולכך הקדוש ברוך הוא דן את האבות כאילו הוא שוה במעלה עמהם, וחטאו נגד מי ששוה אליהם.

וזה לשונו הקדושה: 'תמצא דברי רבותינו זכרונם לברכה דאם יבוא ה' ברוך הוא לעמוד בדין עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולין לעמוד לפניו. פירוש, דכל אשר יעשה ה' עם הנבראים הוא מצד שהוא דן אותם בהשוואה עמו [כלומר, לפי ערך הנברא] לא כפי ערך גדולתו יתברך, שמצד הדין כל העובר על דברו אפילו בשוגג יתחייב ארבע מיתות בית דין ואין קץ לעונשו.

אלא בחסדו יתברך שמשלם לאיש כמעשהו לפי ערכו. ואשר לזה אמרו אם יעמוד הוא בדין לפי גדלותו יתברך אינן יכולין וכו', ולערך זה אין אדם נכנס לעולמו אלא מצד חסדי האל'. עד כאן לשון קודשו.

[אור החיים וירא פרק יח פסוק כא. ראשון לציון יהושע פרק א פסוק א]0 תגובות