מעבר לאתר המותאם
1

אור החיים: 'טהרה והרהור בתשובה – קודם לימוד התורה'

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: 'טהרה והרהור בתשובה – קודם לימוד התורה'

'טהרה והרהור בתשובה – קודם לימוד התורה בכלל, וקודם לימוד הקבלה בפרט' – הרה"ג ברק בן ניסן בפינה יומית מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

הרב ברק בן ניסן

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ, וְאֶקְחָה פַת לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם:

רבינו האור החיים הקדוש מפרש פירוש מחודש, שאברהם אבינו רצה לתת למלאכים אוכל רוחני. כלומר שאברהם אבינו רצה ללמוד עם המלאכים תורה, הן פשטות התורה והן פנימיות התורה. ומכיון שהם ירדו לעולם בדמות גוף של בני אדם, וזה נקרא 'רגליהם' של המלאכים, אמר להם שיטהרו גופם תחילה בלימוד פשטיות התורה, ואחר כך יתעסק עמהם בפנימיות התורה.

וזה לשון קודשו: 'ירמוז ענין הנוגע למלאכים שיקחו 'מעט מים' שהיא התורה, ולהיות כי התורה יש בה בחינת הפשט ובחינת הפנימיות, והנה המלאכים שבאו בדמות אנשים הוא גוף שברא להם ה' רוחני מהגלדת האוירים, ובערך עצמות המלאך יחשב גוף ויתייחס אליו בחינת רגל כידוע הטעם ליודעי חן, ורמז להם שיקחו 'מעט מים' מפשטי התורה ויטהרו בו רגליהם שהוא בחינת גוף הניכר עליהם, וישענו תחת העץ, שהיא התורה שנקראת עץ חיים. ולזה אמר 'העץ' בה"א הידיעה, גם אמר להם שיקחו פת לחם הוא בחינת פנימיות התורה ויסעדו בו פנימיותם, והוא אומרו 'לבכם'. עד כאן לשון קודשו.

ונמצינו למדים מדבריו הקדושים, שאי אפשר לזכות לתורה ובפרט לפנימיות התורה בלי טהרת הלב ותשובה, כי העובר עבירות ולומד תורה ומקיים מצוות ולא עושה תשובה, הוא בכלל 'ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי'. ולכך אמר להם שילמדו פשטי התורה ויעשו תשובה וטהרה מעוונותיהם, ואחר כך יוכלו לעסוק בתורת הסוד.

ובכמה מקומות כותב רבינו הקדוש, שתנאי היסוד ללימוד תורת הסוד, הוא רק לאחר שזיכך עצמו כראוי, ורק לאחר שלמד את כל נגלות התורה.

ובפרשת משפטים כותב רבינו הקדוש בסיום פירוש מסויים: 'ויש עוד לאלוה מילין בפירושן של דברים, ושומר אני עצמי מהעלות על ספר, דברים היושבים בסתר עליון, לבל יהנו מהם מי שאינו ראוי לאור באור החיים'.

ובספרו חפץ ה' כתב רבינו הקדוש: 'ידוע הוא כי התלבשות התורה הוא הפשט, וגופי התורה ועיקרה היינו הסוד אשר בלתי נראה, ולהיות כי נתנה לבשר ודם עשה לה ברוך הוא מלבוש לבל יפשטו ידיהם כל הבא ליטול, עד דטרח בפשט ויהיה נאמן ביראתו ובעבודתו ואז יכנס דרך שם לסודי התורה, דממילא כבר גבר בו צד הרוחניות כמלאכי אלקים'.

[אור החיים וירא פרק יח פסוק ד. משפטים פרק כד פסוק יא. חפץ ה' שבת דף פח עמוד ב]0 תגובות