מעבר לאתר המותאם
1

ח"כ אשר לראה"מ: "דורש מענה לשורת שאלות על הסגרים הדיפרנציאליים"

איתי גדסי 1 Comment on ח"כ אשר לראה"מ: "דורש מענה לשורת שאלות על הסגרים הדיפרנציאליים"

במכתב ששלח יו"ר ועדת החוקה לראש הממשלה, דורש ח"כ אשר מענה מיידי לשורת שאלות על אופן ניהול הסגרים הדיפרנציאליים ומידת הצורך בהן, לצד דרישה לחבילת סיוע כלכלית שתמנע פגיעה בזכויות התושבים ובפרנסתם

ועדת החוקה בראשות ח"כ יעקב אשר צילום: דוברות הכנסת, עדינה ולמן
16:04
27.10.20
קובי פינקלר No Comments on גנץ בצפון: "אם חיזבאללה יפעל – לבנון תשלם את המחיר"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

לאחר שביטל את הדיון שתוכנן להתקיים היום בוועדת החוקה, יו"ר ועדת החוקה ח"כ יעקב אשר שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו, לראש הממשלה החליפי ולשרי האוצר הבריאות והפנים, ובו דרש מענה מיידי לשורת שאלות על אופן ניהול הסגרים הדיפרנציאליים ומידת הצורך בהן, לצד דרישה לחבילת סיוע כלכלית שתמנע פגיעה בזכויות התושבים ובפרנסתם.

תחת הכותרת "שלילת חירות וזכויות כלכליות מתושבים המתגוררים באזורים אדומים ללא שיפוי כלכלי וללא ניהול נכון להורדת התחלואה באזורים אלו", כתב ח"כ אשר "בהמשך להחלטת הממשלה בנוגע להכרזה על אזורים כאזור מוגבל, שעניינה הטלת סגר על אזורים אדומים, ברצוני להעלות מס' שאלות בתקווה כי התשובה לגביהם יביאו את הממשלה לשנות את החלטתה, בכדי שהסגר לא יוטל כענישה בדמות "הצבת חומה לא חכמה ללא נקיטת פעולות להורדת התחלואה", כשלצד השאלות אציג את הדרישה הכלכלית הבסיסית כי הרי לא יתכן "סגר דיפרנציאלי ללא סל צעדים כלכליים דיפרנציאלים".

"בפתח הדברים יוער כי בחוק הסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 (סעיף 13) נקבע כי 'הצעת החלטה להכריז על אזור כאזור מוגבל תובא לוועדת השרים לאחר שקוימה התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באותו אזור', כשחובת התייעצות זו עם הרשויות העמידה לראשי הרשויות את ההזדמנות להעמיד את פרויקטורי הקורונה על טעותם ואפשרה לתקן טעויות בנתונים, כשאנו עדים כיצד רשימת האזורים האדומים תוקנה בסמוך ובמקביל לישיבת הממשלה ואף לאחריה ועד עכשיו גם נבחנים שינויים נוספים".

"עוד אציין כי בחוק הסמכויות הנ"ל נקבע כי 'בהכרזה על אזור מוגבל תקבע ועדת השרים את ההגבלות מתוך ההגבלות המנויות בסעיפים 15 עד 19 או מתוך ההגבלות שקבעה הממשלה לעניין אזור מוגבל בתקנות כאמור בסעיף 20, שיחולו באזור המוגבל, ורשאית היא לקבוע הקלות לאותן הגבלות, והכול אם שוכנעה כי גודל האזור והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש, בהתחשב, בין השאר, בשיקולים בריאותיים, ובכלל זה בפיזור החולים ובמאפייני התחלואה באזור, ביכולת האכיפה, במאפייני האוכלוסייה ובמאפיינים הייחודיים של האזור וכן בפגיעה בזכויות' ולצערי הכרזת הממשלה בוצעה כמקשה אחת של סגר, ללא קביעת הקלות, וכן לא הובאה יחד עם ההחלטה על הטלת הסגר מענה ראוי והלם לפגיעה בזכויות".

ח"כ אשר מציג לשרים 'שאלות לצורך דיון בהכרזה על סגר':

• האם הוסיפו ניקוד לערים האדומות בניגוד להחלטת הממשלה- במהלך אחד הדיונים הקודמים בוועדה התגלה כי נוספה לכל עיר אדומה חצי נקודה ללא הסבר המניח את הדעת, ורק לאחר התערבות הוועדה תוקן הליקוי.

• האזורים האדומים נמצאים בסטטוס זה כבר זמן רב, אילו פעולות ננקטו להורדת התחלואה בטרם הוחלט להמליץ לממשלה על הטלת סגר- הדבר הבסיסי של אישור בדיקות ללא הפניית רופא כמעט ולא בוצע (בניגוד לאזורים אדומים של מגזרים אחרים), כמו כן מתשאלים ברשויות לקטיעת שרשרת ההדבקה נכנסו מאוחר מידי ומעט מידי.

• האם נבחנו הצעות של ראשי הרשויות באזורים אדומים והאם בקשותיהם לצמצום התחלואה נענו- מפניות ראשי ערים עולה של התעלמות מבקשות ראשי רשויות והצעותיהם לצמצום התחלואה.

• האם הוצגו לממשלה הנתונים ביחס לסגרים הדיפרנציאלים שנעשו עד כה ותוצאותיהן- ניסיון העבר מלמד כי הסגרים הדיפרנציאלים שהוטלו בעבר הפכו אזורים אלו ל"מדגרת קורונה" והאיצו את התחלואה.

• האם באזורים האדומים עליהם מוכרז סגר יש מגמת החמרה בתחלואה המצדיקה הטלת סגר- על פי הנתונים יש באזורים אלו מגמת שיפור, כך שהם יהיו כתומים בימים הקרובים, בתקווה שהסגר לא יצית מדגרת קורונה והתחלואה תעלה.

"סגר דיפרנציאלי כשלצידו סל צעדים כלכליים דיפרנציאלים"- שיפוי בגין הפגיעה בזכויות והפגיעה הכלכלית

• תכנית פיצויים מיידית לאוכלוסייה האזרחית שנפגעה כתוצאה מהסגר.

• הגנה מפני פיטורין על העובדים שנאלצים לשהות בסגר מכח התקנות (חקיקה)- עובדים רבים מדווחים כי הם מאויימים בפיטורים, כך שלולא ההגנה המתבקשת ההשלכה הכלכלית של הסגר תפגע אנושות בעובדים אלו ובכח העבודה הישראלי עוד שנים רבות.

• זכאות לדמי אבטלה גם בתקופת חל"ת של פחות מ-14 יום.

• מניעת פגיעה בזכויות רפואיות- מטופלים מדווחים כי מרפאות מסרבות לקבל אותם לטיפול רפואי רק בשל כך שהם תושבים של אזורים אדומים.

ניהול נכון של אזורים אדומים

• פעולות לזיהוי חולים וקטיעת שרשרת ההדבקה, הרחבת התקצוב למתשאלים ברשויות לקטיעת שרשרת ההדבקה, הקמת מתחמי בדיקות ללא צורך בהפניית רופא.

• הקמת מערך אחראי קרונה בקהילה שידאגו לצרכים של מאומתים או מבודדים (לפרויקטורי הקורונה הוצג יישומון (אפליקציה) לניהול אחראי קורונה בקהילה, הרעיון זכה לתמיכת הגרמים הרלוונטיים אך הביצוע מתעכב כשמנגד בוטלו המלוניות)

• החלת תכנית "בני חיל" לסלי סיוע של מזון ואמצעי פנאי למשפחות עם מאומתים גם על קבוצות סיכון על מנת לצמצם את יציאתם למרחב הציבורי.

• הרחבת סמכויות הרשות לניהול נכון של הסגר, גישה למידע, סנכרון מידע, נציג מהרשות המקומית בחמ"ל וכד'.

• ההגבלות בתוך הערים האדומות ייקבעו בשיתוף עם הרשות המקומית.

• סל סיוע לרשות בהתאם לצרכי העיר ומאפייניה הייחודיים.

אישורי יציאה

• אישור יציאה לעבודה למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל.
• אישור יציאה לעבודה למי שמוגדר כמחלים (מוגן סרולוגית).
• אישור יציאה לילדים הלומדים בחנ"מ/ מסגרות רווחה.
• אישור יציאה לכל טיפול רפואי.
• תחבורה ציבורית בין ערים אדומות (במצב הקיים עובד באזור אדום לא יכול לצאת לעבודה באזור אדום אחר).
• מתן כניסה ויציאה למקרים המפורטים בסעיף 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020. כשבסעיף זה פורטו המקרים ההומניטריים והחיוניים לגביהם יש לאפשר כניסה ויציאה באזורי סגר.

יעילות והתאמה לשינויים בנתונים

• מידי יום תיערך ישיבה משותפת עם הרשות המקומית, בה יומלץ האם יש צורך בהמשך ההגבלות כולן או חלקן בהתאם לשיפור הנתונים. (זה גם תמריץ לייעול וגם נכון משפטית במקרה בו שוללים זכויות יסוד מתושבים רק כי הם גרים באזור גיאוגרפי מסויים)

• מתן סמכות למשרד הבריאות להורות על צמצום או הסרה של הגבלות.

• ההגבלות יחולו רק על ערים שבפועל בעת הטלת ההגבלות אכן יהיו אדומות ומתן סמכות למשרד הבריאות להחריג ערים שהם נהפכות לכתומות)

"אודה על בחינת החלטת הממשלה בהכרזה על אזורים מוגבלים בשנית עם התייחסות לנקודות שהועלו במכתב זה, כשיש לעשות כל מאמץ על מנת לשפר ולייעל את החלטת הממשל ובד בבד עם ההחלטה על החלת הסגר הדיפרנציאלי להחיל שיפוי כלכלי דיפרנציאלי במקומות אלו, מתוך מטרה משותפת לצמצום התחלואה וצמצום הפגיעה באזרחים. לתשובתכם הדחופה אודה".1 תגובות

מיין תגובות
  1. 1

    בבקשה תבדקו לעומק את החיסונים שיבואו -עם המומחים =ולהתיעץ עם גדולי התורה