- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

מרן הראש"ל בהוראות הלכתיות לחגים: "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה"

לקראת חגי סוכות ושמחת תורה, ברכת כוהנים, שוק ארבעת המינים שמחת בית השואבה והושענא רבה, מרן הרב הראשי הראש"ל הגר"י יוסף מפרסם היום (שלישי) קובץ הוראות והנחיות הלכתיות לרגל ימי החג הבעל"ט.

בראשית מכתבו מציין מרן הראש"ל את הצורך החשוב שבשמירה על כללי משרד הבריאות: "ראשית הנני להבהיר, כי יש להקפיד על שמירת מרחק של כמה מטרים בין האחד לרעהו, ולעטות מסכה, או צעיף שיכסה את החוטם והפה. תורתנו היא תורת חיים, ומצוה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.

מרן הראש"ל מוסיף וכותב במכתבו כל מי שמרגיש תסמינים או שהוא חולה מאומת, חובה עליו מן התורה לבודד את עצמו ולא לבוא במגע עם איש, ואותם המתעלמים מהנחייה זו, חשש רציחה יש בידם.

ההנחיות הרלוונטיות של מרן הראש"ל מתייחסות לאירועי ולמצוות החג בצל ההנחיות, כדלקמן:

שוק דוכנים של ארבעת המינים

• בעלי פוטנציאל הדבקה גבוהה ויש לקיימם אך ורק במקומות פתוחים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מצוות סוכה

• קיום מנייני תפילה – בתי כנסת יהיו סגורים בחג הסוכות, ומן הראוי לבנות סוכות גדולות ורחבות ידיים עם מחיצות בגובה עשרה טפחים באופן שמלמעלה מעשרה טפחים ועד הסכך לא תהיה מחיצה וכך ניתן יהיה להתפלל בסוכה באוויר הפתוח ובאופן שיתיישב עם הנחיות משרד הבריאות, דהיינו שמירת מרחק בין אדם לאדם 2-3 מטר והתקהלות מצומצמת כפי המותר.

• בכדי לא לשהות זמן רב עם ציבור יש לקצר במנגינות ובפיוטים, וידלגו על אמירת דרשות ומוסר כפי מה שרגילים בכל שנה ויעודדו את הציבור לקבוע להם סדר לימוד בביתם בימים אלה.

• אכילה, שהייה ולינה בסוכה תהיה כפי הנחיות משרד הבריאות בהשתתפות המשפחת הגרעינית בלבד.

• מי שיש לו תסמינים קלים, אף שיש לו סוכה מבודדת בביתו, או שנמצא במלונית ויש שם סוכה כשרה, דינו כמצטער ופטור משינה בסוכה. לעניין אכילה בסוכה, אם על ידי השהייה בסוכה יש חשש שתתגבר הצינה ויכבד עליו חוליו פטור אף מאכילה.

• מי שיש לו תסמינים קשים כגון: חום, שיעול וקשיי נשימה, פטור מסוכה לגמרי.

ברכת כהנים

• השנה יש להימנע מהתקהלות המונית בכותל המערבי לקיום ברכת כהנים כמו שנהגו עשרות בשנים.

התפילה תועבר בכלי התקשורת ועל פי ההלכה ניתן להצטרף לגבי עניית אמן בשידור ישיר, ויש בזה מעלה שרבבות אלפי בני ישראל מצטרפים כל אחד ממקום מושבו ומתפללים יחד בשעה שהציבור מתפללים.

שמחת בית השואבה

• יש לקיים את השמחה בחוגי המשפחה הגרעינית ולקיים מצוות "ושמחת בחגך".

הקבלת פני רבו ברגל

• השנה יש לקיים מנהג הקבלת פני רבו באמצעות הטלפון או באמצעים דיגיטליים אחרים, ובוודאי שאין לקיים מפגש פיזי וכינוסים לצורך כך.

הושענא רבה

• מצוה ללמוד כל הלילה לפי סדר הלימוד כפי שתיקנו לנו גדולי הדורות, והשנה עקב המצב ילמד כל איש בסוכתו עד עלות השחר, וילך להתפלל עם הנץ החמה כפי הכללים וכמפורט לעיל.

שמחת תורה

• חל איסור לקיים הקפות המוניות בשמחת תורה ויעשו מניינים מצומצמים ויאמרו את נוסח ההקפות בשטח פתוח ובהתנהלות מצומצמת לפי ההנחיות ולקצר ככל האפשר את משך זמן ההקפות.

מקוואות טהרה

• טבילת גברים במקווה – נכון להיום, יש לסגור את כל המקוואות לגברים. כי הטבילה לגברים בערב יום טוב אינה חיוב מצד הדין, אלא מנהג טוב וחשוב, ולכן בזמן כזה חייבים להמנע מכך, בפרט לאור ההתקהלויות במקום והיעדר פיקוח. וחמירא סכנתא מאיסורא.

• טבילת נשים במקווה – בכל הנוגע למקוואות הטהרה לנשים אשר ממילא נמצאים תחת פיקוח מחמיר בכל מה שקשור לחיטוי וניקיון, על כן אין כל חשש מטבילה בהן. ויש לתאם מועד הטבילה עם הבלניות.

• על נשות ישראל לידע, שעל פי ההלכה הטבילה היא אך ורק במקווה טהרה, ולא בבריכה או ג'קוזי. וחלילה להקל באיסור כרת החמור.

מכתבו של הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יוסף מסתיים בתפילה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונזכה לעלות לרגל בשמחה בגאולה השלימה בקרוב, אמן.

קורונה – הנחיות הלכתיות חג הסוכות [1]