- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

הנת"ם על עבירות הבנייה לכאורה של בן ארי: "לא בסמכותי; ראוי שייבחנו כראוי"

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, פרסם הבוקר (שלישי) החלטה בעניין תלונה שהוגשה בעניין עבירות הבנייה לכאורה שביצעה המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי.

הנציב קובע כי אין בסמכותו לדון בטענות המועלות בתלונה, כיוון שהעבירות שלכאורה בוצעו לא נעשו במסגרת תפקידה של בן ארי. עם זאת, כותב הנציב, כי "אין חולק כי עליהן להיבחן כראוי, וללא משוא פנים, בידי הגורמים המוסמכים לכך (הועדה המקומית וגופי האכיפה על פי חוק) – ככל אזרח אחר – ויש לאפשר לגורמים אלה לבצע את פעולתם כדין בלא הפרעה או התערבות".

בנוסף, הנציב כותב בהחלטתו כי: "לא ניתן שלא לומר בקול רם וברור, כי משרת ציבור, בטח ובטח משרת ציבור המכהן במשרה בכירה, מצווה להקפיד ולהיזהר בהליכותיו קלה כבחמורה, שלא רק בעת עשייתו בתפקידו הציבורי. עיני הציבור נשואות אליו ואל כלל התנהגותו ואופן קיום החוק על ידו, והכל, ובצדק, ללא הנחות ומחילות. לאמור, שלהבת בארזים, אף אם מדובר בשלהבת קטנה ואפילו גץ, עלולה להשתלהב ולהבעיר אחרים, הרואים בעיניהם ועושים כמותם".

עוד כותב הנציב רוזן: "דברים נכוחים אלה יפים, ביתר שאת, בימים אלה, בהם המערכת המשפטית מהווה מטרה לחץ לשונם של המבקשים, על פני הדברים, לערערה ולכרסם במעמדה. מעמדה ועוצמתה של מערכת המשפט הינם בבחינת אבן פינה במדינה מתוקנת המוסדת על שלטון החוק. על משרתי הציבור לנהוג ולילך בזהירות, פן יראו כמי שנאה דורשים ולא נאה מקיימים, ובכך יסייעו, שלא מדעת, לדורשים לכרסם בכוחה של המערכת הנתון לה על פי חוק".

בהמשך לדברים אלה המליץ הנציב רוזן ליועץ המשפטי לממשלה לקבוע בהנחיות היועמ"ש כללי התנהגות למשרתי הציבור, שלא במסגרת תפקידם הציבורי.

לתמצית ההחלטה המלאה [1]