מעבר לאתר המותאם
1

פינדרוס: "אם הממשלה תעשה דברים מעל הראש של המגזר החרדי, זה נועד לכישלון"

דוד קליגר No Comments on פינדרוס: "אם הממשלה תעשה דברים מעל הראש של המגזר החרדי, זה נועד לכישלון"

הועדה לביקורת המדינה דנה בדו"ח העוסק במערכת החינוך החרדית שהוגש ע"י מבקר המדינה לפני כחודשיים והצביע על צורך בהגברת פיקוח ואכיפה למערכות החינוך החרדיות, הן בהיבט הלימודי והן בהיבט הנוגע לפגיעה בתנאי ההעסקתם של אלפי עובדי ועובדות הוראה, במהלכה הזהיר ח"כ יצחק פינדרוס את הממשלה ומערכת החינוך לא לעשות דברים נגד המגזר החרדי

ח"כ יצחק פינדרוס צילום: עדינה ולמן - דוברות הכנסת
10:27
25.09.20
אסתי פלד No Comments on גדולי הדור במכתב מיוחד: "היכול להתפלל באוויר הפתוח ראוי לעשות כך"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עפר שלח, התכנסה בשבוע שעבר לדון במצב החינוך החרדי והפיקוח עליו, בעקבות דו"ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שעסק בנושא והצביע על צורך בהגברת פיקוח ואכיפה למערכות החינוך החרדיות, ע"מ שישמרו על הכללים שקבע משרד החינוך ויספקו לתלמידים מיומנויות וידע שיאפשרו להם להתפרנס בעתיד באופן ההולם את כישוריהם.

שמעון עמר, מנהל אגף במשרד מבקר המדינה, הציג את הליקויים שעולים בדו"ח: מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), שמטרתם לספק מידע פדגוגי אובייקטיבי לצורך זיהוי בעיות וכשלים ולשיפור ההוראה בבתי הספר, מתקיימים רק בחלק קטן מבתי הספר החרדים ובאלו שהם מתקיימים הם מבוצעים במתכונת חלקית. כמו כן, משרד החינוך לא קבע יעדים במבחני המיצ"ב למגזר החרדי והיעדים שהוא קבע למגזר החרדי בנוגע לזכאות לבגרות הם נמוכים לעומת יעדי הזכאות הכלל-ארציים.

בנוסף, רוב מוסדות החינוך החרדיים אינם מדווחים למשרד החינוך על מצבת עו"ה שלהם, ולכן למשרד אין נתונים מלאים על עו"ה במגזר החרדי, דבר הפוגע ביכולות הניהול והפיקוח שלו. כן יש מחסור חמור במורים גברים חרדים למקצועות הליבה. במוסדות החינוך לבנים מלמדים גם מי שאין להם תעודת הוראה. מעט עו"ה חרדיים משתתפים בהשתלמויות שעורך משרד החינוך.

יצוין כי בעקבות ממצאים אלו המליץ מבקר המדינה למשרד החינוך "לפעול ליישום חוזר מנכ"ל בנושא זה על מנת לתת מענה לפערים הקיימים בתחום זה, ובראש ובראשונה לייצר שיח עם מנהלי בתי הספר ועם הבעלויות במטרה משותפת לגבש חומרי לימוד איכותיים ומתאימים למגזר החרדי; לבחון יצירת מנגנון ממוחשב לאיסוף הנתונים על ספרי לימוד שבהם נעשה שימוש במגזר החרדי ולהזנת הנתונים האלו. מנגנון זה יאפשר פיקוח ובקרה ממוקדים, בידי מפקחי המחוז או בידי אגף בקרה. כן חשוב לבחון חלופות להמצאת חומרים ממוחשבים ברשת מאובטחת המותאמת למוסדות החינוך החרדים".

לדברי המבקר, "קיומם של ספרי לימוד עדכניים ומאושרים בתחומי הליבה ושימוש בהם חיוניים להוראה. המצב שבו עו"ה והתלמידים והתלמידות החרדיים משתמשים בספרי לימוד לא עדכניים ולא מאושרים אינו ראוי ופוגע באיכות הלמידה, על אחת כמה וכמה בחברה שבה ההנגשה ללמידה מקוונת כמעט ואינה קיימת, והערך של ספרי הלימוד רב יותר. על משרד החינוך לפעול להתאמת חומרי לימוד לחרדים ולהגברת השימוש בחומרי לימוד עדכניים, ובכלל זאת לבחון חלופות ממוחשבות להפצתם ולבחון דרכים לעידוד השתתפות בתוכניות להשאלת ספרים במגזר החרדי".

בנושא הפגיעה בשכר עובדי ועובדות ההוראה במערכת החינוך החרדי, המליץ המבקר כי "משרד החינוך יבחן, במסגרת ההתקשרויות עם משרדי רואי החשבון החיצוניים המבצעים את הבדיקות, גם הסדרה של פעולות בדיקה נוספות אשר יתבצעו מטעם רואי החשבון, ובהן פגישות אישיות מעת לעת עם עו"ה בבעלויות הנבדקות, כדי לעמוד מקרוב על הסוגיות העולות בנוגע לפגיעה לכאורה בזכויותיהם של עו"ה. כן מוצע, כי גבולות הביקורת הנערכת מטעם משרדי רואי החשבון ייבחנו בהתאם להפרות השונות העולות מתלונות עו"ה, לרבות בדיקה מקיפה של 12 חודשי העסקה, של העסקות זמניות, של עבודה ללא תמורה וכיוצ"ב".

לדברי המבקר, "המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית ובפרט של נשים חרדיות העוסקות בחינוך ונחשבות מפרנסות עיקריות במגזר שבו קיים עודף היצע של עו"ה, הם חסם העלול למנוע מהן מיצוי זכויותיהן, לרבות בדרך של פנייה לערכאה משפטית. אשר על כן סוגיית מיצוי זכויות עו"ה ראויה לבחינה מעמיקה מטעם משרד החינוך".

"על משרד החינוך לבוא בדברים עם משרד המשפטים כדי לבחון את אמצעי האכיפה הרלוונטיים להתמודדות עם תופעת הפגיעה בשכר עו"ה בידי הבעלויות. על משרד החינוך להמשיך ולחזק את הבקרה שהוא מבצע בבעלויות בכל הנוגע להעסקת עו"ה ולהגביר את תכיפותה ואת עצימותה. ראוי גם שמשרד החינוך יידע את העובדים, בעצמו או באמצעות הבעלויות, כי נמצא בבדיקתו שמעסיקיהם פגעו בשכרם וכי ינחה אותם בדבר הפעולות העומדות לרשותם לשם שמירה על זכויותיהם. כן, מוצע לפתח מנגנון אשר יבטיח אי פגיעה בשכר העובדים בעת ביצוע קיזוזים מהבעלויות. היות שמדובר בעשרות אלפי מועסקים, ראוי שהחשכ"ל ומשרד החינוך יפעלו להבטחת זכויותיהם של עו"ה, למשל, באמצעות בדיקה תקופתית קבועה ושיטתית של חשב שכר ופעולות להעלאת מודעות בקרב העובדים לזכויותיהם".
יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח, אמר בפתח הדיון: "אנחנו בנקודה שבה אי אפשר להתייחס לציבור החרדי כסקטור. השאלה סביב השתלבות המגזר החרדי בחיים הישראלים בכל המובנים, מגיעה לנקודה קריטית: או שהשילוב יצליח, או שכל המבנה הקיים יקרוס על הציבור החרדי והכללי כאחד. יש פה אחריות על כל הצדדים".

ח"כ יצחק פינדרוס אמר בדיון כי "מתנהל כאן דו שיח של חרשים. אם הממשלה ומערכת החינוך יעשו דברים מעל הראש של המגזר, זה נועד לכישלון. ככה היה עד היום כשניסו להכניס את מבחני מיצ"ב בלא כל תיאום וזה הפך לשם מוקצה שכל אחד מתרחק מכך. 70 שנה מנסים כאן לכפות על החברה החרדית וזה לא צולח. מציגים כאן נתונים כביכול מרשימים על המלכתי חרדי, אך בפועל זה כישלון – הממ"ח מחזיק 50 בתי ספר על 700 ילדים. כל מוסד חרדי הוא פי שלושה מכמות התלמידים שיש בבממ"ח. אי אפשר לעשות דברים מנוגדים לציבור ובכוח. ההוכחה שלא מעוניינים ומחפשים לכפות נמצאת במכון לב בירושלים – שם הקימו מוסד אקדמי, אך כדאי להתאימו לאוכלוסייה החרדית, נפתח שם בית מדרש ובו לומדים לימודי תורה, בא המל"ג וסגר את זה. אתם כבר מבינים איך אפשר לדבר ככה?"0 תגובות