מעבר לאתר המותאם
1

אור החיים: מחצית השקל

הרב ברק בן ניסן No Comments on אור החיים: מחצית השקל

הרה"ג ברק בן ניסן בפינה יומית מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

הרב ברק בן ניסן
9:28
07.07.20
צבי טסלר No Comments on 12,717 חולים פעילים; 85 במצב קשה: 35 מונשמים

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

'צדיקים מסתלקים לצד חסרון הדור, וצריך מיד סמוך לפטירתם להוסיף בתורה וצדקה'

רבינו האור החיים הקדוש מבאר בדרך רמז את הפסוקים הבאים. 'כי תשא את ראש בני ישראל' אם תראה שיסתלק ראש בני ישראל בלא עת, וכל רואה יתמה בהילקח איש צדיק קודם זמנו, הטעם הוא 'לפקודיהם' לצד חסרון ישראל הוא שנתחייבו כליה, ואני נוטל את ראשם בעדם וזה מכפר על בני ישראל.

וכיון שהדור גרם לפטירתם, לזה 'ונתנו איש כופר נפשו' שכל אחד צריך להרגיש שהוא חייב מיתה לשמים, ועל ידי זה יתעורר לתקן נפשו.

ולא יאחרו נתינת הכופר, אלא תיכף ומיד יתקנו הדבר, ואם לא יעשו כדבר הזה 'יפקוד אותם' עוד הפעם בחינת הרעה חס ושלום 'וכמו שראינו בעינינו בדורות הללו'.

ועיקר התיקון, 'צריך להיות באמצעות לימוד התורה שהיא מגינה ומכפרת עוון ומרבה זכויות', וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 'ותלמוד תורה כנגד כולם', וזה הפירוש 'זה' יתנו כל העובר על הפקודים, ד'זה' רומז לתורה כמו שכתוב לא ימוש ספר התורה 'הזה' מפיך, והשם יתברך מראה באצבעו 'זה יתנו' מספר התורה המונח לפני.

ומי שאינו בן תורה, יתן כופר נפשו על ידי החזקת תורה בשותפות יששכר וזבולון, וזהו 'מחצית השקל' שיתנו חצי כספם לעמלי תורה ויחשב להם כאילו עסקו בתורה.

[אור החיים כי תשא פרק ל פסוקים יב יג]0 תגובות