מעבר לאתר המותאם
1

אור החיים: 'תפילה' בלי 'אמונה אמיתית' אין לה כוח לעורר מידת הרחמים

הרב ברק בן ניסן 1 Comment on אור החיים: 'תפילה' בלי 'אמונה אמיתית' אין לה כוח לעורר מידת הרחמים

הרה"ג ברק בן ניסן בפינה יומית מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

הרב ברק בן ניסן
2:00
12.07.20
ישראל רובין No Comments on ח"כ ישראל אייכלר: "חרדי הוא אזרח חסר זכויות אדם במדינת היהודים"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

'וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ'

בני ישראל נמצאים בעת צרה גדולה, הים מלפניהם והמצריים רודפים מאחוריהם, ומשה עומד וצועק לפני ה', ואילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה 'מה תצעק אלי' והדברים אינם מובנים, הלא עת צרה היא, ולמי יצעק אם לא לפני ה'???

וגם מהו ההמשך 'דבר אל בני ישראל ויסעו' והלא הים מלפניהם והמצריים רודפים מאחוריהם, ולאן יסעו???

אלא התשובה היא: הקדוש ברוך הוא אמר למשה שכעת לא תעזור התפילה, כיון שכח הדין מקטרג, ואין להם מעשים טובים שיעוררו את כח הרחמים, וגם אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, מידת הדין מונעת ממנו, ובפרט לאחר שאמרו דברי כפירה 'טוב לנו עבוד את מצרים', גם מידת הרחמים אינה יכולה לעזור אם אין לאדם שום זכות.

לכך נתן הקדוש ברוך הוא עצה לעשות פעולה של מסירות נפש, ושבני ישראל יקפצו ויכנסו לתוך הים במסירות נפש, מתוך אמונה ובטחון שהקדוש ברוך הוא יושיעם, ובכך תבוא הישועה.

ובאמת לאחר שנחשון בן עמינדב קפץ לים, והמים הגיעו עד חוטמו, זה עורר את מידת הרחמים, ומיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיבקע את הים.

ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: 'דבר ידוע הוא כי 'כח הרחמים' הוא מעשים טובים אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כח במידת הרחמים, ולהיפך בר מינן ימעיטו הכח, והנה לצד שראה אל עליון כי ישראל קטרגה עליהם מידת הדין, והן אמת כי חפץ ה' לצדק ישראל, אבל אין כח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, אשר על כן אמר למשה תשובה נצחת 'מה תצעק אלי' פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי, הגם שאני חפץ עשות נס, כיון שהם אינם ראויים מידת הדין מונעת, ואין כח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת, ואמר אליו 'דבר אל בני ישראל' פירוש, זאת העצה היעוצה להגביר צד החסד והרחמים 'דבר אל בני ישראל' ויתעצמו באמונה בכל לבם, 'ויסעו' אל הים קודם שיחלק, על סמך הבטחון כי אני אעשה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים 'ואתה הרם את מטך' פירוש, באמצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס ובקע הים, כי גדול הבטחון והאמונה הלז להכריעם לטובה.

[אור החיים בשלח פרק יד פסוק טו]1 תגובות

מיין תגובות
  1. 1

    מקסים ומחזק
    עים אפשר שהלימוד לרפאות בני רפאל אבידן בן תקוה שמאושפז כחצי שנה בבית חולים תזכו למצוות