- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

סיום הדף היומי בבנק הפועלים

בסיום הש"ס כובד מגיד השיעור הקבוע הרב אברהם קרויזר. לאחר אמירת ההדרן ותפילת קדיש  העלה על נס  את התמדתם היומית של עשרות משתתפי השיעור. "השיעור הקבוע בדף היומי הוא מרכיב חשוב בסייעתא דשמיא הגדולה שיש לבנק הפועלים, כגוף פיננסי מוביל. העיסוק בתורה היה מאז ומתמיד מקור העוז והכוח של העם היהודי. משתתפי השיעור מכל העדות והמגזרים, המשתתפים בשיעור הם הביטוי המושלם  לאחווה השוררת בין כל עובדי הבנק. זה הבסיס לברכה ולהצלחה של הבנק". לאחר אמירת ההדרן יצאו המשתתפים בריקוד של שמחה.

דברי הדרן נשא אורח הכבוד הגרמ"ח לאו, מרבני העיר נתניה. בדבריו הדגיש את הכוח המאחד של לימוד הדף היומי. "דף הגמרא מאחד ומחבר את יהודי העולם בכל מקומות מושבותיהם. הדף היומי מחבר בין אנשים, קהילות ודורות". בהתרגשות רבה שיתף את המשתתפים בחוויותיו ממעמד סיום הש"ס, שהתקיים לאחרונה בישיבת חכמי לובלין בלובלין, מקום בו יסד הגר"מ שפירא את תקנת לימוד הדף היומי.

בהתחלת לימוד מסכת ברכות במחזור החדש כובד הרב יהודה יוספי. בדברים שנשא לאחר לימוד המשנה הראשונה עמד על נס שיקום עולם התורה לאחר השואה והעלה על נס את קיומו של שיעור הדף היומי בין כותלי הבנק. את האירוע הנחה יואל כהן, מנהל תחום רווחה באגף למשאבי אנוש בבנק הפועלים. בדבריו ציין, כי בבניין הבנק בתל אביב פועל בית כנסת לתפארת בו מתקיימות תפילות של מניינים רבים מדי יום ביומו.