מעבר לאתר המותאם
1

כל מה שאתה מוכרחים לדעת על חוק המזומן שכבר נכנס לתוקף

עקיבא חופי 1 Comment on כל מה שאתה מוכרחים לדעת על חוק המזומן שכבר נכנס לתוקף

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקפו, אך נראה שהציבור, לפחות חלקו, איננו מודע דיו לפרטי החוק | אז בטרם ייהפך מאן דהו למפר חוק שלא בידיעתו, מצ"ב שו"ת עם פרטי החוק העיקריים – המותר והאסור – לשירותכם > בחן את עצמך \\ עו"ד עקיבא חופי

אילוסטרציה צילום: נתי שוחט, פלאש 90
2:00
12.07.20
ישראל רובין No Comments on ח"כ ישראל אייכלר: "חרדי הוא אזרח חסר זכויות אדם במדינת היהודים"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

החוק לצמצום השימוש במזומן תשע"ח – 2018. המיישם את מסקנות 'וועדת לוקר' נכנס לתוקפו זה מכבר. אך נראה שהציבור, או לפחות חלקו, איננו מודע ו/או לא מודע דיו לפרטי החוק. אז בטרם ייהפך מאן דהו לעבריין / מפר חוק שלא בידיעתו, מצ"ב שו"ת עם פרטי החוק העיקריים – המותר והאסור – לשירותכם. בחן את עצמך!

ש. מועד חקיקת החוק וכניסתו לתוקף?
החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במרץ 2018. מועד כניסתו לתוקף ב1 לינואר 2019. אולם עד למועד 30.9.19 לא הוטל עיצום כספי או קנס מנהלי בשל הפרתו, אלא אם כן דובר בהפרה חוזרת ולאחר שקיבל המפר התראה בכתב על ההפרה הראשונה.

ש. מטרת החוק?
ת. מטרת החוק המוצהרת הינה מאבק בהון השחור ובפעילות פלילית, פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, כמו"כ נועד החוק לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המיסים כחוק.

ש. החוק מדבר על מזומן בלבד או גם על צ'קים?
ת. החוק כולל הגבלות על שימוש במזומן, והגבלות על שימוש בצ'קים.

ש. החוק מדבר על אדם פרטי, על עוסק, או על עסקה באשר היא?
ת. החוק מדבר על אדם פרטי, על עוסק, ועל עסקאות ביניהם.

ש. האם החוק חל על עסקאות שנחתמו טרם כניסתו לתוקף היינו עד ליום ה31.12.18?
ת. הוראות החוק ככלל לא חלות על עסקאות שנחתמו טרם כניסתו לתוקף היינו 31.12.18, אא"כ מדובר בעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או הסכמי שכירות, יודגש, הקדמת עסקה על מנת להתחמק מהגבלות החוק הינה מרמה והמבצע זאת דינו מאסר.

ש. כאשר עוסק במסגרת עסקו רוכש / מוכר מהו הסכום המותר לשלם במזומן?
ת. עד 11,000 ₪ כל התשלום / התקבול מותר במזומן. בעסקה מעל לסכום זה, המגבלה של תשלום במזומן היא 11,000 ₪ או 10 % ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

ש. כאשר אדם פרטי מוכר, לאדם פרטי או לעוסק, מהו הסכום המותר לקבלה במזומן?
ת. עד 50,000 ₪ מותר לו לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

ש. כאשר אדם פרטי קונה מאדם פרטי אחר, מהו הסכום המותר להעברה במזומן?
ת. עד 50,000 ₪ מותר לו לשלם / לקבל את כל הסכום במזומן, בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לשלם / לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

ש. כאשר אדם פרטי קונה מעוסק, מהו הסכום המותר להעברה במזומן?
ת. עד 11,000 ₪ מותר לו לשלם את כל הסכום במזומן, בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לשלם במזומן סכום שלא יעלה על 11,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

ש. כיצד מחשבים מחיר עסקה המשולמת בתשלומים, כל תשלום לגופו או הסכום הכולל?
ת. כאשר עסקה משולמת בתשלומים, מחיר העסקה הינו המחיר הכולל של כל התשלומים. כאשר העסקה היא מתמשכת, והתשלום הינו על בסיס חודשי / רבעוני, כל תשלום ייחשב כעסקה נפרדת. דמי שכירות, כל תשלום ייחשב כעסקה נפרדת.

ש. האם החוק חל על תשלומי חובה שונים לרשויות המדינה?
ת. שלילי.

ש. האם החוק חל בעסקאות עם תושב יו"ש ועזה שאינו אזרח ישראלי?
ת. החלת ההגבלות בשימוש במזומן במקרה זה נדחתה בשלוש שנים ועד למועד 1.1.22, עם זאת נקבע בחוק כי יש לדווח על עסקאות כאמור בתשלומים מעל 50,000 ₪ לרשות לאיסור הלבנת הון.

ש. האם החוק מתייחס לרו"ח ועו"ד?
ת. חיובי, רו"ח ועו"ד יכולים לקבל במזומן עבור שירות עסקי לעוסק עד 11,000 ₪, ומאדם פרטי עד 50,000 ₪. מעל לסכומים אלו, יכולים לקבל במזומן עד הסכומים המותרים בהתאמה או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

ש. האם ההגבלות על השימוש במזומן, חלות בין קרובי משפחה?
ת. ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן לקרוב משפחה בגין שכר עבודה. קרוב משפחה מוגדר, בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

ש. האם ישנן הגבלות על שימוש במזומן, בקבלת / תשלום הלוואות או תרומות?
ת. חיובי, עד 11,000 ₪ מותר לקבל / לשלם הלוואות או תרומות במזומן, מעל סכום זה, ניתן לקבל / לשלם במזומן סכום שלא יעלה על 11,000 ₪ או עד 10% ממחיר ההלוואה / התרומה, לפי הנמוך שבהם.

ש. האם ישנן הגבלות על שימוש במזומן, בקבלת / תשלום מתנה?
ת. חיובי, עד 50,000 ₪ מותר לתת / לקבל מתנה במזומן, מעל סכום זה, ניתן לתת / לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או עד 10% מסכום המתנה, לפי הנמוך שבהם.
ש. האם החוק אוסר על החזקת סכומים מעבר לאמור לעיל במזומן?
ת. החוק איננו אוסר על החזקת מזומן, אלא מגביל את השימוש בו.

ש. מהי הסנקציה הננקטת נגד המפר בגין ההפרה?
ת. בהפרה שסכומה עד 25,000 ₪ שיעור העיצום הינו בגובה 15% מסכום ההפרה. בהפרה שסכומה בין 25,000 ₪ – ל 50,000 ₪ 25% מסכום ההפרה. בהפרה שסכומה מעל 50,000 ₪ 30 % מסכום ההפרה. כמו"כ ישנם סנקציות עונשיות בגין מעשי מרמה.

ש. מהו מועד כניסתן לתוקף של ההגבלות בנוגע לצ'קים?
ת. במועד 1.7.19 נכנסו לתוקפן ההגבלות בנוגע לפירעון צ'קים.

ש. מהן ההגבלות המרכזיות בנוגע לצ'קים?
ת. בין שני אנשים פרטיים אסור לתת / לקבל צ'ק פתוח (ללא מוטב) שסכומו מעל 5,000 ₪.

בין אדם פרטי לעוסק, אסור לתת או לקבל צ'ק פתוח (ללא מוטב) בכל סכום.

אין להסב (להעביר) צ'ק, מבלי לציין בגב הצ'ק את שמות המסב (מי שקיבל צ'ק ומעביר אותו לאחר) והנסב (מי שקיבל את הצ'ק ממסב) בתוספת מספר תעודת הזהות של המסב.
בנק, בנק הדואר, בעלי רישיון למתן שירותי פקדון ואשראי, לא יפרעו צ'קים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים: שם הנפרע אינו כתוב בצ'ק, צ'ק המוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ₪ (למעט החריגים המופיעים בחוק).

צ'ק, אשר איננו עומד במגבלות החוק, יוחזר על ידי הבנק.

אין באמור לעיל כדי ציטוט החוק, ייעוץ משפטי, חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור לעיל הינו תיאור כללי ולא מחייב של עיקרי החוק בלבד, וכמובא ברישומי בנק ישראל ורשות המיסים.

הכותב הוא עו"ד עקיבא חופי, רל"ש ח"כ מיכאל מלכיאלי.1 תגובות

מיין תגובות