- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

בנתיבות ציינו מאה שנה להסתלקות הצדיק • גלריה ווידאו

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (1)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (2)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (4)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (5)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (6)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (7)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (8)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (9)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (10)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (11)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (12)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (13)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (14)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (16)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (17)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (18)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (19)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (20)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (21)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (22)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (23)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (24)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (25)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (26)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (27)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (28)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (30)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (32)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (34)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (35)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (38)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (39)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (40)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (41)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (42)

הילולת רבי דוד אבוחצירא צילום יעקב כהן (43)

צילום: יעקב כהן