- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

מדוע הטקטיקות של יעקב אבינו לא עזרו לו? הרבנית ימימה מזרחי

יעקב מתכונן עם תפילה דורון ומלחמה, ושום דבר לא משכנע את עשו רק כשראה את הילדים והנשים הוא כביכול נרגע ושואל מי אלה לך, הילדים האלוקיים והמלאכיים של יעקב שבו את ליבו.

מכאן השליכה הרבנית את הדברים לשמירה היומיומית שלנו על הילדים, יעקב למרות שמירתו המעולה ודאגתו הגדולה לילדיו כפי שרואים בתורה הוא לא הצליח עם דינה, ואם הוא לא הצליח איך אנחנו נצליח? ומכאן היא מסיקה כי נשים וילדים אינם מבינים את שפת הרוע, אלא רק את שפת האור והטוב, וכי הדבר הכי טוב לשמירה על הילדים היא אותה סגולה ידועה של אמירת ברכות השחר בכוונה.

האזינו:

https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2019/12/הרבנית-פרשת-וישלח.mp3 [1]