- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

התנועה למשילות: "לראה"מ עומדת חזקת החפות"

ב'התנועה למשילות ודמוקרטיה' מתייחסים להחלטת היועמ"ש בתיקי נתניהו ומזכירים כי על פי חוק זכותו של נתניהו לכהן כל זמן שאין פסק דין חלוט: "ארוע של הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה הוא מצער וכואב, עם זאת חוק היסוד קובע הסדר ברור: חוק יסוד הממשלה קובע כי ראש הממשלה רשאי להמשיך ולכהן בתפקידו עד להרשעה חלוטה של בית המשפט בעבירת קלון. החוק נועד להגן על בחירת הציבור ולהישמר מפני מצב בו הכרעה של פקיד אחד תביא להחלפת שלטון ולביטול רצון העם".

לדבריהם, "הדיבורים על הגשת עתירות לבית המשפט כדי שיעביר את נתניהו מתפקידו הם ביזוי שלטון החוק, מנוגדים לחוק יסוד ונגועים בשיקולים זרים ופוליטיים".

"חזקת החפות אינה אמירה סתמית", מוסיפים ומדגישים בתנועה למשילות "היא אבן יסוד בהגנה על זכות אדם ואזרח וכאן גם על הדמוקרטיה ורצון העם".