מעבר לאתר המותאם
1

הרווח הנקי של IDBNY ברבעון השלישי – 29.8 מ' דולר

עפר גדנקן No Comments on הרווח הנקי של IDBNY ברבעון השלישי – 29.8 מ' דולר

בנק אי.די.בי ניו יורק (IDBNY) מקבוצת דיסקונט, הבנק הישראלי הגדול ביותר בארה"ב, פרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של 2019. הנתונים משקפים המשך יישום האסטרטגיה הבא לידי ביטוי בצמיחה בתיק האשראי בשיעור של כ-10%, וכן צמיחה ביתרת הפיקדונות בשיעור של כ-6%, בהשוואה ליתרות ביום 31 בדצמבר 2018.

20:39
25.05.20
איתי גדסי No Comments on הסוף לאיום על נבחרי הציבור: ימינה הניחה את ה'חוק הצרפתי'

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

מעיקרי הנתונים הכספיים מתברר כי הבנק סיים את הרבעון השלישי של שנת 2019 ברווח נקי בסך של כ-29.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-23.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-28.9%. הגידול ברווח הנקי הושפע מגידול בהכנסות המימון כתוצאה מגידול בתיק האשראי ומהכנסות מעמלות לצד גידול בהוצאות הנובע מגיוס עובדים והשקעות בתשתיות הטכנולוגיות בהתאם לתוכנית האסטרטגית הרב-שנתית. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-79.2 מיליון דולר.

סך ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2019 עמד על 86.7 מיליון דולר, היקף הנכסים בתום הרבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-9.7 מיליארד דולר, תיק האשראי, נטו, הסתכם בסוף הרבעון השלישי בכ-6.7 מיליארד דולר- והוא מהווה כ-69.2% מסך הנכסים, בהשוואה ל- 66.2% בתום שנת 2018. היקף הפיקדונות בתום הרבעון הסתכם בכ-7.9 מיליארד דולר.

ההון העצמי בתום הרבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר, גידול בסך של כ-113.0 מיליון דולר (שיעור של כ-12%) בהשוואה לסך של כ-938.5 מיליון דולר בתום שנת 2018. הגידול מושפע מהרווח הנקי וכן מרווח שטרם מומש בגין ניירות ערך זמינים למכירה. הגידול הינו לאחר השפעת חלוקת דיבידנד ברבעון הראשון של השנה בסך של כ 4.4 מיליון דולר לחברת האם, דיסקונט בנקורפ. שיעור התשואה על ההון הממוצע ברבעון השלישי של שנת 2019 הינו 11.3%, יחס היעילות ברבעון השלישי של שנת 2019 עמד על 54.4%, ויחס ההון הכולל לתום הרבעון השלישי הינו 15.06%, לעומת יחס של כ- 15.17% בתום השנה שעברה. הבנק ממשיך בשמירה על יחס הון שהינו גבוה משמעותית מהמינימום הנדרש על פי באזל 3.

IDBNY מדורג בדירוג (BBB+) על ידי חברת הדירוג S&P, ובדירוג (A-) על ידי חברת הדירוג KROLL.0 תגובות