- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

מדוע סירבו לאלמנה לפתוח מוקד לעניית 'אמן'? האזינו

לאחרונה שוחח הרב משה בן לולו בתוכנית 'הפוך על הפוך' עם הרב יעקב דב מרמורשטיין אודות עניית אמן.

בראיון סיפר הרב מרמורשטיין על חשיבות עניית האמן בזמנה, על המאמצים הנעשים בבתי הספר השונים לגרום שכל ילד יאמר בנפרד את הברכות כשחבריו עונים לו ועל החזון הגדול בכל הנושא.

בראיון הוא ציטט את דברי חכמים שברכה שלא נענתה באמן אינה ברכה מושלמת, לפי שאמן היא חלק מהברכה, ובעקבות זאת צלצלה אישה אלמנה שהדברים חלחלו בליבה ובקשה להקים מוקד טלפוני לעניית אמן כדי שגם היא תוכל להשלים את ברכותיה. הרעיון לא התקבל משיקולים הלכתיים כי לא כל הפוסקים סבורים שיש לענות אמן על ברכה הנשמעת בטלפון, אך ידוע ומקובל מה שמובא מהאר"י הק' על מה שאומרים אנו בתפילת הימים הנוראים: "והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אוותה ויעש קדוש" – מי שמצא לבד [והוא באחד] ואין לו מי שישיבנו, ונפשו אוותה שיענו אמן על ברכתו, אזי מאותו רצון "ויעש קדוש" נברא מלאך שעונה אמן ומשלים את הברכה – והלוא ידוע כי 'אמן' הינה בגימטריה 'מלאך'.

האזינו לראיון:

https://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2019/09/מרמורשטיין.mp3 [1]