- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

הגלריה של אברמס: הזיץ הענק שחתם את בין הזמנים תשע"ט

הזיץ הגדול אברמס 19 [1] הזיץ הגדול אברמס 20 [2] הזיץ הגדול אברמס 21 [3] הזיץ הגדול אברמס 22 [4] הזיץ הגדול אברמס 23 [5] הזיץ הגדול אברמס 24 [6] הזיץ הגדול אברמס 25 (2) [7] הזיץ הגדול אברמס 25 [8] הזיץ הגדול אברמס 26 [9] הזיץ הגדול אברמס 27 [10] הזיץ הגדול אברמס 28 [11] הזיץ הגדול אברמס 29 [12] הזיץ הגדול אברמס 30 [13] הזיץ הגדול אברמס 31 [14] הזיץ הגדול אברמס 32 [15] הזיץ הגדול אברמס 01 [16] הזיץ הגדול אברמס 02 [17] הזיץ הגדול אברמס 03 [18] הזיץ הגדול אברמס 04 [19] הזיץ הגדול אברמס 05 [20] הזיץ הגדול אברמס 06 [21] הזיץ הגדול אברמס 07 [22] הזיץ הגדול אברמס 08 [23] הזיץ הגדול אברמס 09 [24] הזיץ הגדול אברמס 10 [25] הזיץ הגדול אברמס 11 [26] הזיץ הגדול אברמס 12 [27] הזיץ הגדול אברמס 13 [28] הזיץ הגדול אברמס 14 [29] הזיץ הגדול אברמס 15 [30] הזיץ הגדול אברמס 16 [31] הזיץ הגדול אברמס 17 [32] הזיץ הגדול אברמס 18 [33]