- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

שוב: מלצר אסר על נתניהו להצטלם עם חיילים

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, נתן צו המורה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולליכוד לחדול מלהפיץ מסרי תעמולה ביחד עם תמונות של חיילי צה"ל הלבושים במדים, בכל דרך שהיא. "הוראה זו חלה גם על הדפים האישיים של ראש הממשלה ברשתות החברתיות".

מלצר הורה כי "על כלל המפקדים והחיילים בצה"ל להימנע מתצלומים יזומים עם מועמדים לבחירות".

התנועה למען איכות השלטון בישראל עתרה נגד סיעת הליכוד וראש הממשלה בבקשה למתן צו מניעה שיאסור על סיעת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך ולפרסם סרטון ותמונה שהופצו בדף הטוויטר הפרטי של נתניהו, בהם מוצגים מסרי תעמולה, בשילוב עם תמונות חיילי צה"ל הלבושים מדים, ואמצעי לחימה של צה"ל – וכל זאת באופן שאינו עולה (לטענת העותרת) בקנה אחד עם הוראות סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה.

בהחלטתו קובע בין השאר השופט מלצר כי "…ככל שהמשיב 2 ביקר או יבקר במתקני צה"ל, או נפגש או יפגש עם קצינים וחיילים בתקופת הבחירות אל לו לתעד על דרך הצילום, או להפיץ תמונות וסרטונים ממפגשים אלה באמצעי המדיה השונים, אלא אם כן האירוע נכנס בגדר החריגים הצרים שנמנו בתגובת היועמ"ש ולאחר שניתן לכך אישור בכתב ומראש של היועצים המשפטיים הרלוונטיים (במשרד ראש הממשלה, או במשרד הביטחון), ובמידת הצורך, על פי שיקול דעתם של אלה, בהתייעצות עם היועמ"ש, או מי שימונה לכך מטעמו במשרד המשפטים".

כמו כן, מדגיש השופט מלצר בהחלטתו כי: "על רשויות צה"ל לחזור ולהורות לכלל המפקדים והחיילים בצה"ל להימנע מתצלומים יזומים עם המועמדים לבחירות, בתקופת הבחירות, וככל שנערכו צילומים כאלה בעבר – שלא לשתפם מכאן ואילך עם אחרים. יש להפנות את תשומת לב החיילים לכך שהפרה של סעיף 130 לחוק הבחירות עלולה להוות עבירה פלילית, או משמעתית…"