- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

באלעד הוסמכו להוראה 12 רבנים חדשים • גלריה

במעמד רב רושם שהתקיים בעיר אלעד, הוענקו תעודות הוראה ע"י המכון למצוות התלויות בארץ ובית ההוראה 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח שליט"א.

בכינוס השתתפו רבני העיר שליט"א הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן וכן הגר"ש מחפוד והגרמ"מ קארפ, ורבני קהילות ומורי הוראה נוספים.

כמו כן השתתפו ראש העיר ישראל פרוש וממלא מקומו יהודה בוטבול.

הרבנים בדבריהם העלו על נס את חשיבות לימוד ההלכה למעשה, וכן את האחריות המוטלת על כתפיהם של מורי הוראה בישראל, תוך שהם מציינים לשבח את מסירותו של הגרש"ז רווח בהעמדת תלמידי חכמים הגונים.

תעודות ההוראה היו בשלשה מסלולים: איסור והיתר, טהרה ושחיטה ונחתמו על ידי הרבנים אשר עברו על המבחנים ונוכחו לראות את שליטתם וידיעתם בהלכה של האברכים.

יש לציין שעל התעודות חתם אף הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א מורה דרכו של המכון, שנבצר ממנו ברגע האחרון להשתתף במעמד.

צפו בגלריה ממצלמתו של יעקב כהן.

כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (2)כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (1) [1] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (3) [2] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (4) [3] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (5) [4] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (6) [5] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (7) [6] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (8) [7] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (9) [8] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (10) [9] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (11) [10] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (13) [11] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (14) [12] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (15) [13] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (16) [14] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (17) [15] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (18) [16] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (19) [17] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (20) [18] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (21) [19] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (22) [20] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (23) [21] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (24) [22] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (25) [23] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (26) [24] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (27) [25] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (28) [26] כינוס רבנים אלעד צילום יעקב כהן (29) [27]