מעבר לאתר המותאם
  1

  בזק: זה מה שהרווחנו ברבעון האחרון

  צבי טסלר No Comments on בזק: זה מה שהרווחנו ברבעון האחרון

  קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2018: ההכנסות הסתכמו בכ- 2.33 מיליארד שקל, ירידה של 5.3% | הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 195 מיליון שקל, ירידה של 45.5%

  19:05
  25.01.21
  ארי טננבוים No Comments on "ירושלים": סינגל בכורה של הזמר והמלחין ארי בלוזנשטיין | האזינו

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות מוקלטות

  גם בפייסבוק

  היום ברדיו

  [daily-schedule schedule=1]

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2018.

  ההכנסות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 2.33 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.46 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 5.3%. העלייה בהכנסות בזק קווי קוזזה במלואה כתוצאה מירידה בהכנסות בזק בינלאומי (בין היתר כתוצאה מעסקה משמעותית בתחום האינטגרציה שנרשמה ברבעון המקביל) והכנסות חברת yes וכן ירידה בהכנסות פלאפון בעיקר בתחום ציוד הקצה.

  הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 503 מיליון שקל בהשוואה לכ- 494 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 1.8%. העלייה בהוצאות השכר נבעה מגידול בהוצאות שכר בבזק קווי.

  הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 838 מיליון שקל בהשוואה לכ- 973 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 13.9%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16, במסגרתו הוצאות השכירות, המתייחסות לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, מוכרות כנכסים.

  הכנסות/הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בהוצאה של כ- 84 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של כ- 1 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. סעיף זה הושפע בעיקר מרישום הוצאות לפרישת עובדים בסך כ- 80 מיליון שקל בבזק קווי.

  הוצאות פחת ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 537 מיליון שקל בהשוואה לכ- 424 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 26.7%. העלייה בהוצאות פחת נבעה בעיקר מהפחתת נכסי זכויות שימוש כתוצאה מיישום מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 16 החל מה- 1.1.2018.

  מדדי הרווחיות ברבעון השני 2018 הושפעו מהירידה בהכנסות ומרישום ההפרשה לפרישת עובדים כאמור.

  הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ- 371 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 573 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 35.3%. ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ- 908 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 38.9%) בהשוואה לכ- 997 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.5%) ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 8.9%.

  הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 110 מיליון שקל בהשוואה לכ- 102 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ-7.8%.

  הוצאות מסים ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 65 מיליון שקל בהשוואה לכ- 111 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 41.4%. הירידה בהוצאות מסים נבעה מקיטון ברווח החייב במס ומהפחתת שיעור מס החברות מ- 24% ל- 23% החל משנת 2018.

  הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ- 195 מיליון שקל בהשוואה לכ- 358 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 45.5%. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות ומההפרשה לפרישת עובדים כאמור.

  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם ב- 806 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 875 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 7.9%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהירידה ברווחיות.

  ההשקעות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ- 611 מיליון שקל בהשוואה לכ- 406 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 50.5%. העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מתשלום דמי היתר ומס שבח בסך כ- 192 מיליון שקל בגין מכירת מתחם "סקיה".

  התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ- 122 מיליון שקל בהשוואה לכ- 487 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 74.9%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהירידה ברווחיות ומפערי עיתוי הנובעים מהתשלומים בגין מכירת מתחם "סקיה" בעוד שהתמורה ממכירת הנכס עדיין לא הוכרה.

  החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 9.40 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2018, בהשוואה ל- 9.65 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2017. ביום 30.6.2018 יחס החוב נטו ל- EBITDA עמד על 2.52 בהשוואה ל- 2.43 ביום 30.6.2017.

  בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה, המליץ הדירקטוריון לחלק 70% מהרווח המיוחס לבעלי המניות למחצית הראשונה של שנת 2018 בסך 318 מיליון שקל (כ- 0.11 שקל למניה). הדיבידנד כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות וישולם ביום 10.10.2018. היום הקובע לחלוקה הינו ה- 27.9.2018.

  שלמה רודב, יו"ר בזק, "דירקטוריון בזק מתקדם בגיבוש תכנית אסטרטגית חדשה, מקיפה וכוללת לקבוצה שחלקים ממנה מותנים באישורים רגולטורים שונים, וכבר התחלנו ליישם רכיבים ממנה. התכנית נותנת מענה לאתגרים עימם מתמודדת הקבוצה ולצרכים העתידיים המתהווים בסביבת שוק התקשורת. בין השאר תכלול התכנית שינוי המבנה המשפטי של החברות הבנות, צעדים משמעותיים במסגרת החתירה של החברה להתייעלות ושיפור הביצועים העסקיים, לרבות תכנית מקיפה לפרישה מרצון של עובדים, מיצוי הסינרגיה בין החברות הבנות, מכירת חברות שאינן חלק מפעילות הליבה, ואספקת פתרונות תקשורת משולבים הנשענים על טכנולוגיות מתקדמות".

  "במקביל, אנו ממוקדים בזיהוי ויצירת מנועי צמיחה חדשים, בעיקר בתחומי ה-Data Analytics, שירותים מבוססי ענן ודיגיטל ויישומי IOT. בכוונתנו לנהל את השינוי באופן דינמי על פני זמן, בשים לב לשינויים הטכנולוגיים וצרכי השוק ובמגבלות הרגולציה. בזק תמשיך להוביל את השוק גם בתנאים של שינויים תכופים ומשמעותיים בסביבה העסקית, ובכוונתנו להיענות לאתגרים התחרותיים בנחישות, תוך התחשבות באילוצים הרגולטורים, ושימת דגש על רמת שירות גבוהה לכל בית בישראל".  0 תגובות