מעבר לאתר המותאם
1

מדוע סירב הרב לקבל את מבוקשו? \\ הרב נהוראי משה אלביליה

הרב נהוראי משה אלביליה No Comments on מדוע סירב הרב לקבל את מבוקשו? \\ הרב נהוראי משה אלביליה

פרשת קרח וחובת הציות לגדולי ישראל

15:37
05.08.20
איתי גדסי No Comments on הכנסת הפילה את פסקת ההתגברות: 71 התנגדו מול 5 תומכים

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

"והיו עיניך רואות את מוריך.." (ישעיהו ל,כ).

חכמי ומאורי הדור היו אלה שתמיד הנחו את מרוץ הלפיד העובר מאב לבן במשך אלפי שנים. מאז מעמד הר סיני החכמים הנחו את אומתנו לפי חוקי התורה, והם במהלך השנים היו ונשארו היחידים הרשאים להכריע בשאלות קטנות כגדולות העולות על הפרק בכל תחומי החיים.  אך במרוצת השנים קמו להם אנשים אשר חיפשו להוסיף לתורה ולעוותה לפי האג'נדה האישית שלהם, מהם הקראים ומהם המשכילים אשר פערו בחומות אומתנו הקדושה פרצות והכל בשביל נגיעותיהם האישיות ובשביל לקדם את המעמד האישי שלהם.. ברוב הפעמים אותן דמויות היו חכמים גדולים אך בלי דעת תורה המכוונת,  חכמה זו איננה שווה כלום…

ולדוגמא נתבונן באותם היהודים מהדור הקודם שלפני חמישים שישים שנה ויותר כשהיו באים לרב גדול בישראל, קדוש ונורא בעל מופת, כגון הבבא סאלי קדושי משפחת אבוחצירא, קדושי משפחת פינטו , צדיקי הכהנים בערי תוניס וגלילותיה, חכמי תימן וחכמי ארצות אשכנז, והיו פורטים לפני הצדיק את אשר על ליבם והוא היה אומר להם מה לעשות. אותם יהודים היו מקבלים את דברי הצדיק ללא עוררין ורואים ניסים ונפלאות וישועות גדולות.. ולהוי ידוע שעצם הקרבה אל הצדיק מרוממת את האדם.
הביא רבינו משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים (פרק י"ג) וזה לשונו: "אי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה  ימצאו אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו". וזו גודל מעלת הצדיקים המאירים את הדור.

תמיד אנו חייבים להתבונן במעלת הצדיקים שבדור וללמוד מדרכיהם ולא ח"ו לערער על הנהגתם או לקבול עליהם.

על דרכי הצדיקים אפשר ללמוד מהנהגתו המופלאה של ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל, עליה סיפר ר' מרדכי הלוי שלזינגר זצ"ל:  באחד הפעמים שהיה ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל מדבר עם תלמידיו בלימוד בעת הילוכם ברחוב, ביקש מאחד הבחורים להביא רשב"א על מנת לבאר איזה ענין מוקשה והלך הבחור למלאות רצונו, ותוך כדי ירד אדם מהבנין הסמוך וספר רשב"א בידו, סימן לו ר' שמואל שלא יוכל לקבל את הספר. שאלו אותו יהודי מדוע? השיב לו הרב: "אותו תלמיד חזר לישיבה להביא רשב"א עבורי, וכשיחזור יראה אותי מחזיק כבר רשב"א, איזה מפח נפש הוא יקבל. לכן תודה רבה לך על הטרחה אך לא אוכל לקבל זאת מידך".

ומהנהגה זו אחת לאלף אלפי אלפים הנהגות טובות ומידות טובות שמצאנו אצל גדולי ישראל גדולי ומאורי הדורות! בהנהגותיהם הישרות והאמיתית המתנהלות על פי תורת ישראל באהבת ואחדות עם ישראל. כמו שאמר אותו אמורא למה נהייתי גדול בתורה? "דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה", שראיתי את ר' מאיר בעל הנס מאחוריו! רק ראיתי!

ההבטה בצדיק, בדרכיו, בהנהגותיו משפיעה עלינו, ועל מעלתינו הרוחנית.

וכמה אנו צריכים ללמוד ממעלותיהם של הצדיקים שבדורינו!

והלוואי שנזכה…

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל!0 תגובות