- רדיו קול חי - -

הצעה: ציון עובר 60% בבחינות ללשכת עורכי הדין

ועדת החוקה של הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת דוד רותם מישראל ביתנו המליצה היום לשר המשפטים יעקב נאמן , להעמיד את הציון העובר בבחינות ללשכת עורכי הדין על שישים אחוזים מהתשובות הנכונות במקום שישים וחמישה אחוזים הנהוגים כיום.
זאת בעקבות נתונים לפיהם בבחינה האחרונה נכשלו רבים מהפרקליטים לעתיד, לטענתם בשל שאלון שאינו הוגן.