- רדיו קול חי - -

גדולי המשגיחים נועדו יחד בהספד לראש הישיבה