ברמת בית שמש ג' התייאשו והוציאו 'הלכות תחבורה' כמנהג המקום

  הבקשות של התושבים מהעירייה הן: חשיפת תנאים מקדימים וחוזה של התקשרות העירייה עם סופרבוס. על מנת לבדוק האם החברה הפרה חוזה מול העיריה והתושבים. בנוסף הם מבקשים קיום פגישה משותפת (לא מכתבים) עם מנכ"ל סופרבוס מר אייל וקס ונציג תושבי רמה ג', על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים והליקויים בתחבורה ולדון על העבר והעתיד ופרסום הסקת מסקנות משותפות
  אבי יעקב 1 Comment on ברמת בית שמש ג' התייאשו והוציאו 'הלכות תחבורה' כמנהג המקום

  תושבי רמת בית שמש ג נקטו בדרך הומוריסטית של שאלות 'הלכתיות' על מנת לנקז את הכאב שחשים כל תושבי השכונה סביב התנהלות התח"צ • שאלה לדוגמה: העושה סוכתו תחת התחנה מה דינה? • ומה הדרישות שלהם?

  הבקשות של התושבים מהעירייה הן: חשיפת תנאים מקדימים וחוזה של התקשרות העירייה עם סופרבוס. על מנת לבדוק האם החברה הפרה חוזה מול העיריה והתושבים. בנוסף הם מבקשים קיום פגישה משותפת (לא מכתבים) עם מנכ"ל סופרבוס מר אייל וקס ונציג תושבי רמה ג', על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים והליקויים בתחבורה ולדון על העבר והעתיד ופרסום הסקת מסקנות משותפות

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  לאהוד פריס –מנהל שכונתי רמת בית שמש ג' אחראי תחבורה, נמאס מהסחבת שיש מול הגורמים הרלוונטיים, כפי שסוקר לא אחת גם כאן באתר קול חי והוא החליט לנקוט בדרך הומוריסטית על מנת לנקז את הכאב שחשים כל תושבי השכונה.

  "בתקופה האחרונה נערמו על שלחני מספר רב שאלות הלכתיות, ולאחר שהצטברו אגודות רבות של שאלות חשבתי כי אין זה מין הנמנע לאתגר את הציבור החשוב, במציאת פתרונות הלכתיים הדורשים עיון ועמקות" דברי פריס שמבהיר "חלקתי את השאלות לשאלות מעשיות , שאלות כלליות, ושאלות ממועדי ישראל".

  לפני שניגש לשאלות נזכיר כי תושבי רמת בית שמש ג' פונים למשרד התחבורה ולעיריית בית שמש לאחר שהם טוענים כי עברו עליהם כ-4 שנים של סבל רב, והם מבקשים לפעול לקידום מערך תחבורה ראוי בו התושבים המונים מעל 2000 משפחות שברובם אברכים המתניידים בלא רכבים יקבלו מערך תחבורה הוגן ומינימאלי.

  הבקשות של התושבים מהעירייה הן: חשיפת תנאים מקדימים וחוזה של התקשרות העירייה עם סופרבוס. על מנת לבדוק האם החברה הפרה חוזה מול העיריה והתושבים. בנוסף הם מבקשים קיום פגישה משותפת (לא מכתבים) עם מנכ"ל סופרבוס מר אייל וקס ונציג תושבי רמה ג', על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים והליקויים בתחבורה ולדון על העבר והעתיד ופרסום הסקת מסקנות משותפות.

  עוד בבקשות: חשיפה של תנאי המכרז החדש. על מנת לבדוק האם תושבי רמת בית שמש ג' מקבלים פתרונות מעשיים לכל הצרכים שלהם. קבלת נתוני אמת(GPS) מעקב איחורים, דילוגי תחנות, חיסורי נהגים, החל משנים קודמות. וכן בדיקה משפטית של כל תלונות התושבים בשיתוף העיריה ופרסום חוות דעת משפטית.

  שאלות מעשיות

  אוטובוס

  1. הרואה רׇב-מֻנַע * בערבי שבתות וימים טובים ובריות רבות נדחקות על גביו, מה יברך?
  א. על מאה מברך הנותן אדם כשכוי.(תרנגול הבית).
  ב. על מאתיים מברך עושה משרתיו "סרדיניו"(מיני דגים קטנים שבים).
  ג. מכאן ואילך לא יברך אלה יתפלל :"רחם על עמך ישראל ואם נגזר עליהם חולי רפאם וקיימם כעצמות יחזקאל ויקוים בהם "וְנָתַתִּי עֲלֵיכֶם גִּידִים וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם בָּשָׂר, וְקָרַמְתִּי עֲלֵיכֶם עוֹר, וְנָתַתִּי בָכֶם רוּחַ, וִחְיִיתֶם".

  2. היה עומד בתחנה רביע היום וראה רׇב-מֻנַע עובר על פניו מה יעשה?
  א. אל יתפלל ואם התפלל הרי זו תפילת שווא.
  ב. יטריח עצמו ויפנה לסגן הממונה, על מנת שישלח לו לאלתר שליח שיביאנו למקומו במהרה ויפצה אותו בממון..
  ג. ישוב לביתו וישכור בדמים רבים בעל עגלה שיביאנו למחוז חפצו בשלום.

  3. היה עומד וממתין משחר בתחנה וכבר עמדה לשקוע לו החמה.
  א. יאמר ג' פעמים:" שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלוֹן" .
  ב . שקעה החמה, ילך וישוב לביתו ילבש שחורים וישב על הארץ ויידום.
  . ג. הגיע הרׇב-מֻנַע הרי זה נס (ולא ילך משם עד שיאמר בכוונה "ברוך שעשה לי נס במקום הזה")

  4 היה עומד בתחנה בערב ובאו לפניו חבריו ואמרו לו חברינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.
  א. יעמוד במקומו וימתין עד שיביאו לו מים לנטילת ידיים של שחרית.
  ב. יצור עיגול מסביבו ויאמר "איני זז מכאן עד שיביאוני למחוז חפצי".
  ג. יסור וישוב מיד לביתו פן תכהו החמה.

  5. המבקש רשות לצאת ברׇב-מֻנַע לעבודתו אשר בקצה הסֽפר(מרחק שתי פרסאות -אזוה"ת )
  א. אין מונעים בידו
  ב. מתרים בו מפני אריכות הדרכים.
  ג. יצא על חמורו ויקדים לבוא.

  6. הרואה רׇב-מֻנַע בחלום.
  א סימן נס הוא לו שיגיע למחוז חפצו במהרה.
  ב. סימן הוא לו שיאריך ימים רבים. ובלבד שיראה הרׇב-מֻנַע מבית שמש לבית ברק .
  ג. אין משגיחים בזה כלל וכדברים בטלים הוא כדאמרי אינשי " רׇב-מֻנַע בזמנו, בחלמא חזית…"

  שאלות כלליות

  7. נהג ישמעאלי שסרח, ופקח נוכרי שקלקל מה דינם?
  א. פטורים, דעתם קצרה(ומרבין לריב עם נוסעיהם).
  ב. דעתם עליך, וי"א אף שיגגתם כמזיד.
  ג. מבני ברק לבית שמש כולא עלמא פטורים(דעתם משובשת עליהן מחמת אריכות הדרכים).

  8. מנהיג (נהג),מה דינו לק"ש ולתפילה.
  א. פטור, רוב נהגים נוכריים הם.
  ב. בשחר ובערבי שבתות פטור(דעתו טרופה עליו מחמת ריבוי הנוסעים) ובערב חייב.
  ג. בפקח(נוכרי) העומד על גביו לכולי עלמא פטור .

  9. לוחות(זמנים) שעל גבי התחנה.
  א. אין משגיחים בהם כלל כל ימות השנה.
  ב.. בערבי שבתות וימים טובים אין משגיחים בהם.
  ג. במכוסים משגיחים בהם במגולים הרי הם כאינם.

  10. כסאות התלמידים שתחת התחנה מה דינם ?.
  א. בקטן אף הנופל עליו אין לו חזקה.
  ב. בקטן וגדול עומד על גבו מחלוקת .
  ג. המושב וגבו הפקר , השולחן שלצד ידיו- כל דאלים גבר ושניים שתפסוהו יחלוקו.

  שאלות חגים ומועדים

  11. חסידים הראשונים היו טורחים ועומדים בתחנה, משחר ומקדשים הלבנה בערב.
  א. לקים מה שנאמר:" קול נהי הינה זה בא מדלג על תחנותינו דוחס את ילדנו…..".
  ב. מפני דעתם שהייתה מיושבת עליהם(אין קול רעש, רבי-נוע-לא מגיעים).
  ג. מפני שהיו רואים משם הלבנה בתפארתה( מקום ללא ספק קירוי).

  12. העושה סוכתו תחת התחנה מה דינה?
  א. בתחנה שאינה מקורה פסולה.
  ב. בתחנה מקורה י"א כשרה ובלבד שישים כסאות התלמידים המונחים בתחנה תחת סוכתו לקיים "תשבו כעין תדורו".
  ג. כל התחנות בחזקת לא מקורות(ופסולה).

  13. היה נוסע בין בית שמש ובני ברק ושקעה לו החמה ואינו יודע מתי יגיע לביתו מה דינו לנר חנוכה.
  א. ידליק בפתח הסמוך למנהיג(נהג) ולא יברך על הדלקתו.
  ב. ידליק שתי נירות עבור שני ימים(לא ידע מתי יגיע).
  ג. יבקש מהמנהיג(נהג) לעמעם אורות קדמיים כחצי שעה לפרסום הנס. ויש אומרים שמברך ע"ז(ויש להם על מי לסמוך) ויש שסומכים על זה אף בנר הבדלה(ולא מצאתי לזה מקור).

  ומה דורשים התושבים? שכל האוטובוסים הבין עירוניים בלא יוצא מהכלל יצאו ישירות מרמת בית שמש ג. בנוסף לעמידה איתנה בלוחות הזמנים ואוטובוסים נוחים , ממוזגים, ראויים לשימוש בתקן של משרד התחבורה.

  כמו כן הם מבקשים תגבור של קווים קיימים לפי צרכי הציבור. מתן מענה מידי להפעלת מכרז תחבורה חדש ברמת בית שמש ג. שיפור מוקד שירות לקוחות(זמינות, מענה הולם ונגישות), ושכל האוטובוסים יכנסו לרחוב ירמיה וחבקוק ויונה בן אמיתי(ידרשו עבודות תשתית).

  בבקשות גם מתן קנסות גבוהים במקרה של איחורים או ליקויי בטיחות, מינוי של פקח שימצא תדיר בשכונה וייתן מענה לתושבים ובניית סככות תקינות וספסלי ישיבה בכל תחנות רמה ג.  1 תגובות

  מיין תגובות
  1. 1

   מה זה התמונה הזאת!
   הי! אתם שם למעלה, תתקנו את זה