- רדיו קול חי - -

מערכות הכשרות של 'רבני מזרח אירופה' – ובעלזא ישתפו פעולה

מערכות הכשרות של 'רבני מזרח אירופה' – EEK ו'בד"צ מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא ישתפו פעולה בתחומי הכשרות באירופה. בשבוע שעבר נועד נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט עם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא בביתו בירושלים ועם רבני 'קהל מחזיקי הדת' וקיים ביקור בבית המדרש הגדול. בביקור השתתפו; המנהל הרבני של הועידה ראש ישיבת 'תורת חיים' וחבר בד"ץ מוסקבה הרה"ג רבי משה לבל . יו"ר 'קהל מחזיקי הדת' הרב מרדכי בריסק. מנכ"ל מערכת הכשרות 'רבני מזרח אירופה' הרב גדליה קולטניוק. מזכיר הועידה הרב עקיבא יוסביץ. יועץ הכשרות הבינלאומי, הרב יעקב פרלוב ודובר הועידה משה פרידמן.

במשך כשעה ארוכה התעניין כ"ק האדמו"ר בפרטי הנושאים היהודיים והדתיים העומדים על הפרק באירופה. פעילות הקירוב והמאבק בהתבוללות והדרכים להכשרת אברכים לפעילות זו. הגר"פ גולדשמידט גולל בפני האדמו"ר שליט"א את התפתחות הדת ברוסיה והתמורות החשובות שהתחוללו כאשר כיום יש ברוסיה קהילות קודש רבות השומרים על קלה כבחמורה. ובמוסקבה בלבד; כארבעים בתי כנסת פעילים המונהגים ע"י ארגון הקהילות הדתיות במוסקבה ותנועת חב"ד המקיימת פעילות מבורכת. שני ישיבות קדושות; 'תורת חיים' ו'אהלי יעקב' וארבעה כוללים לאברכים וקול התורה מהדהד ליד חומות הקרמלין. 'יש היום צימאון אדיר לשמוע את דבר ה' ואם היה אפשר לגייס עוד ועוד אברכים המוכנים לצאת לשליחות קודש זו היה ניתן לפעול עוד ועוד'.

הוא סיפר לכ"ק האדמו"ר שליט"א על תרגום המסכת הראשונה 'מכות' עם פירוש מתיבתא לשפה הרוסית כשבין עורכיו בוגרי ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה ועל הביקוש הרב כאשר המהדורה הראשונה נחטפה בתוך ימים. 'אם ההתמודדות הראשונה שלי כשהגעתי לברית המועצות דאז בשנת תש"ן הייתה שלא לאפשר הפעלת רמקול בשבת וישיבה מעורבת בביהכ"נ הרי שכיום ברוך השם ההתמודדות היא להשיג עוד ועוד אברכים ומשאבים כדי לקיים מוסדות תורה בתי ספר תלמודי תורה וישיבות על טהרת הקודש'.

'באירופה – תיאר הגר"פ גולדשמידט המכהן כנשיאה הרביעי של 'ועידת רבני אירופה' – אנחנו מתמודדים, וברוך השם בהצלחה, בהדיפת החוקים שנועדו למעשה נגד המוסלמים, נגד ברית מילה ושחיטה, גם במוסדות האיחוד האירופי וגם בכמה מהמדינות ובהם; פולין. הולנד. בלגיה ועוד. במניעת חילולי קברים כשההצלחה האחרונה הייתה במניעת פינוי 11 בתי עלמין יהודים מאלג'יריה. הקמת איגוד מוהלים באירופה. בניית עשרות מקוואות מוסדות תורה והכשרת רבנים. כיום מתוך כמיליון ושבע מאות אלף היהודים באירופה כעשרה אחוזים הם חרדים. ורק כעשרה אחוזים הם רפורמים וכד'. כל הקהילות, כ 700 במספר, החברים ב'ועידת רבני אירופה' מתנהלים ע"י רבנים וראשי הקהילות אורתודוקסיים. זה אחד ההישגים החשובים של הועידה כשאנו רואים מה קורה לצערנו בהשוואה לארה"ב'.

כ"ק האדמו"ר שליט"א בירך בחום את הרבנים בהצלחה. ואיחל להם סייעתא דשמיא בכל הפעילות העניפה באירופה בכלל וברוסיה בפרט.

לאחר הפגישה נועדו הרבנים עם רבני בית הדין המיוחד לענייני כשרות המנווט את את מערכת הכשרות 'בד"ץ מחזיקי הדת'; הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א דומ"צ מחזיקי הדת ומחבר ספרי שו"ת בהלכה; הגאון רבי פנחס פדווא שליט"א ראש מערכת הכשרות רב דחסידי בעלזא בקרית גת דומ"צ מחזיקי הדת שכיהן כרב קהילות 'מחזיקי תורה' ו'עץ חיים' באמסטרדם והגאון רבי הגאון רבי שלמה בינעט שליט"א דומ"צ קהל מחזיקי הדת, מחבר ספרי שו"ת בהלכה.

צילום: אלי איטקין