נהלי ההרחקה מהר הבית נחשפו וגילו כי המשטרה רמסה את החוק

  שלמה בן יוסף No Comments on נהלי ההרחקה מהר הבית נחשפו וגילו כי המשטרה רמסה את החוק

  נהלי הרחקת יהודים מהר הבית נחשפו וגילו כי עשרות יהודים הורחקו מההר בניגוד לנהלים. עד היום המשטרה והפרקליטות הסתירו את הנהלים בעשרות הליכים משפטיים. ארגון חוננו: "מה יהא על שלטון החוק במדינה?!"

  10:08
  21.02.24
  מוטי הלפרין No Comments on מנחם שפירא ראש העיר? המהלך המפתיע נגד זייברט

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  בקשה על פי חוק חופש המידע שהגיש עו"ד אביעד ויסולי הביאה לחשיפת נהלי הרחקת יהודים מהר הבית. מתברר כי הנהלים נרמסים ברגל גסה בידי המשטרה והפרקליטות וכי עשרות יהודים הורחקו מהר הבית ללא סמכות ובניגוד לנהלים. בנוסף מתברר כי המשטרה הסתירה את הנהלים להם השלכות על עשרות תביעות והליכים משפטיים המתנהלים בנושא.

  עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו המייצג רבים מהמורחקים מהר הבית כבר הגיש תלונה דחופה בנושא ובקשה למפקד מרחב דוד להודיע כי המורחקים מההר יוכלו לחזור אליו באין מפריע.

  חשיפת הנהלים מהווה רעידת אדמה של ממש כיוון שמתברר שעל פי הנוהל, החלטה על מניעת גישה להר הבית תתקבל על ידי מפקד מחוז ירושלים בלבד בהתייעצות עם מפקד מרחב דוד והיועץ המשפטי של מחוז ירושלים. במקרים בהם יתעורר ספק תיערך היוועצות עם לשכת המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים ובמידת הצורך, אף עם מחלקת הבג"צים.

  בנוסף על פי הנוהל, החלטת מפקד מחוז ירושלים תינתן בכתב ועותק ממנה יועבר לאדם שאת גישתו מבקשים למנוע.

  אולם הליך זה לא מתרחש אלא כיום קציני מרחב דוד עצמם מורים על הרחקת יהודים מהר הבית לתקופה בלתי מוגבלת, ללא שימוע וללא הודעה בכתב, וזאת עד לחתימה על מסמך נהלים דרקוני אשר אינו מוזכר כלל בנוהל.

  על פי הנוהל בסמכותם של קצינים בדרג זה למנוע עלייתו של אדם להר הבית באופן מידי ולפרק זמן שאינו עולה על שבעה ימים אך ורק "במקרה בו קיימת תשתית לכאורית מספקת לקיומה של עילת מניעה ולא ניתן להמתין עד לתום הליך שימוע שיקויים מראש. במקרה כזה יקוים הליך השימוע תוך שבעה ימים מיום ההחלטה ומפקד מחוז ירושלים יקבל הכרעתו בנדון בהקדם האפשרי בהתאם לנוהל זה. מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ממ"ר דוד, תקופת ההרחקה המידית לפני סעיף זה תעמוד על עשרה ימים".

  עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו המנהל תכתובות רבות עם קציני מרחב דוד בשנה וחצי האחרונות ומייצג מורחקים רבים, הוציא הודעה נזעמת למפקד מרחב דוד ובה הבהיר כי טענותיו החוזרות ונשנות בדבר אי חוקיות התנהלות המשטרה נמצאו מוצדקות לחלוטין על פי הנוהל וכי הוא דורש שמרשיו שהורחקו מהר הבית יוכלו לחזור אליו לאלתר.

  "מזה כשנה וחצי אני שב וטוען בין אם בהתכתבויות ישירות, בין אם בתביעות אזרחיות כי ההרחקה מההר מבוצעת באורח לא חוקי ולא חוקתי, אינה עולה בקנה אחד עם כללי המנהל התקין, זכויות האזרח, ולא עם סמכויות הפעולה הקבועות בחוק המעצרים ובפקודת המשטרה .טענותי נפלו, למרבה הצער, על אזניים ערלות. הסגל הבכיר של מרחב דוד, אשר עליו הינך נמנה, המשיך להרחיק אזרחים מההר. הפרקליטות האזרחית של מחוז ירושלים גיבתה בהליכים האזרחיים את ההרחקות כעת מתברר שההרחקות לא היו חוקיות אלא היו מנוגדות לנוהל.

  מה יהא על שלטון החוק במדינה?! זאת בהחלט שאלה שמתעוררת בנסיבות אלו בהן הסגל הבכיר של המחוז פעל מעל הרדאר בניגוד לחוק ובגיבוי הפרקליטות על ענפיה השונים".

  עו"ד אביעד ויסולי מצדו פנה למפקד מחוז ירושלים בדרישה להעמיד לדין משמעתי את קציני מרחב דוד שפעלו ללא סמכות.

  "הינך מתבקש לפתוח הליכים משמעתיים כנגד כל קציני המשטרה במרחב דוד אשר הפרו את הוראות הנוהל מיום כניסתו לתוקף, לפני כשנתיים, ועד היום. למיטב ידיעתנו, קציני יחידת המקומות הקדושים ומרחב דוד מנעו את עלייתם של עשרות יהודים להר הבית לתקופות של שבועות וחודשים, תוך הפרה בוטה של הוראות הנוהל ולמעשה התעלמות מוחלטת ממנו ו"נטילת החוק לידיהם".", כתב ויסולי

  עוד מצוין בנוהל כי הוראה למניעת גישה להר הבית תינתן לפרק זמן של עד שישה חודשים ואולם רשאי מפקד מחוז ירושלים להאריך את ההוראה לפרקי זמן נוספים וככל שמדובר בהארכה שלישית ואילך (ברצף) של מניעת גישתו של אדם להר הבית, מפקד המחוז רשאי להורות על כך רק באישור פרקליט המדינה.

  בנוסף, על פי הנוהל יש לערוך שימוע לפני קבלת ההחלטה, שיערך בפני ממ"ר דוד/ מפקד הימ"ק/ מפקד הר הבית/ ק. חקירות בו יובהר לו כי נשקלת האפשרות למנוע עלייתו להר הבית לפרק זמן של עד שישה חודשים מטעמים של חשש לסכנה לשלום הציבור ובטחונו. במהלך השימוע תינתן לאדם ההזדמנות לשטוח טענותיו בנושא זה. טענותיו של האדם בשימוע יירשמו ויובאו בפני מפקד מחוז ירושלים טרם קבלת ההחלטה.

  נזכיר כי לפי דעת רוב פוסקי דורנו, העליה להר הבית בזמן הזה אסורה.  0 תגובות