- רדיו קול חי - -

פרשת היום • ההבדל הדק בין מעשים סתמיים למצוות כבירות