- רדיו קול חי - -

מטוסים אמריקנים חגו בדרום קוריאה

המתיחות בקוריאה
מטוסי קרב של חייל האוור אמריקני חגו הלילה מעל דרום קוריאה
כתבינו שלמה ריזל מוסר כי אז שצפון קוריאה שיגרה טיל בליסטי לחלל המתיחות באזור גדלה