- רדיו קול חי - -

עליה חדה ברכישת דירות בישראל

מסקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה כי בחודש נובמבר חלה עליה חדה ברכישת הדירות בישראל,
מהנתונים שמפרסם היום משרד האוצר עולה כי בחודש ה נמכרו תשע אלפים ותשע מאות דירות עליה של עשרים ותשעה אחוזים
עם זאת במחצית השנייה של 2015 חלה ירידה של 60% ברכישת דירות על ידי משקיעים בגלל המיסוי. שהוטל על רכישת דירות למשקיעים