- רדיו קול חי - -

אושר צו הקפאה למגה

בית המשפט המחוזי אושר צו הקפאת הליכים לרשת מגה לשלושים יום

העובדים בקשו להפעיל את מגה כעסק חי והיום מושבתים סניפי מגה ברחבי הארץ